Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

specializirana_diagnostika:bnp [11.10.2012 14:44]
admin създадена
specializirana_diagnostika:bnp [24.10.2012 21:33] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 +====== NT proBNP ======
 +N терминален фрагмент на В-тип натриуретичен пептид (BNP)
 +
 +В-тип натриуретичен пептид е хормон отделян от предсърдията и камерите на сърцето при регистриране на повишено налягане в тях.
 +Физиологичното действие на Натриуретичните пептиди в това число и ВNР е:
 +-инхибиране на реабсорбцията на натрий и вода в бъбреците и съответно увеличаване на диурезата
 +- вазодилатация и понижаване на кръвното налягане
 +Натриуретичните пептиди са антагонисти на вазоконстрикторните хормони от ренин-ангиотензин-алдостеронова система и антидиуретичния хормон,​ които имат важна патогенетична роля при прогресията на левокамерната дисфункция и развитието на сърдечната недостатъчност.
 +Групата на натриуретичните пептиди включва:​
 +              -предсърден натриуретичен пептид-Atrial natriuretic peptide АNР
 +              -В-тип натриуретичен пептид / мозъчен /-Brain natriuretic peptide ВNР
 +              -С тип натриуретичен пептид-C-type natriuretic peptide СNР
 +АNР и ВNР са по произход от сърцето,​ СNР е от ендотелен произход ВNР се секретира като про-хормон
 +-Под действието на пептидази се разделя на N-терминален фрагмент NТ-ВNР и активна форма ВNР в еквимоларни количества.
 +-Активната форма ВNР имат кратък полуживот и бързо се отстранява от циркулацията
 +-N-терминалния участък- NТ-ВNР се задържа по-дълго време в кръвта,​ по-стабилен е и затова се предпочита неговото измерване в лабораторни условия.
 +
 +**Клинично значение**
 +Изследването на концентрацията на ВNP в серум се препоръчва от Европейското кардиологично дружество като единствен полезен ​ биохимичен маркер при диагностицирането на  сърдечната недостатъчност./​Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure-European Нeart Journal(2001) ,22, 1527-1560/
 +Kонцентрацията на ВNР при пациенти със сърдечна недостатъчност корелира с функционалния клас от класификацията по NYHA/New York Heart Association/​
 +
 +**В този смисъл теста може да се използва за:**
 +- Оценка на тежестта на сърдечната недостатъчност и  левокамерната функция при пациенти с нелекувана сърдечна недостатъчност
 +- Идентифициране на пациенти в доболничната помощ с подозирана сърдечна недостатъчност , които имат нужда от допълнителни специализирани изследвания
 +- Диференциално диагностичен тест при пациенти с остро настъпила диспнея.В тези случаи нормалните нива на BNP изключват сърдечен произход на диспнеята.
 +- Мониториране на терапевтичния ефект при пациенти със сърдечна недостатъчност - при добре лекувани пациенти,​ плазмените нива могат да се върнат към нормални стойности
 +Определяне на прогнозата и риска при всички форми на кардиоваскуларни заболявания,​ респективно при ​ левокамерна ​ дисфункция. Освен при застойна сърдечна недостатъчност ВNР се увеличава и при:
 +-остър миокарден инфаркт- по време на първата седмица
 +-камерна хипертрофия;​
 +-кардиомиопатии;​
 +-клапни заболявания;​
 +-тахикардии и тахиаритмии; ​
 +           
 +**Подчертано високите нива са лош прогностичен белег.
 +**Пациентите с  нива на ВNР под долните референтни граници за мъже и жени със сигурност до 97% не са рисково застрашени от развитие на усложнения -левокамерна дисфункция и сърдечна недостатъчност,​ както и смъртен изход.
 +
 +Референтни граници:​ <50г. 0 - 85; 50 - 70г. 0-150; >70г. 0 – 250 pg/ml
  
specializirana_diagnostika/bnp.txt · Последна промяна: 24.10.2012 21:33 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki