Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
specializirana_diagnostika:cdt [24.06.2014 13:27]
admin
specializirana_diagnostika:cdt [03.07.2014 11:56] (текуща)
cibalab
Ред 1: Ред 1:
 ====== CDT ====== ====== CDT ======
  
-^LOINC ​                               |        |+^LOINC ​                               | 48495-6 ​      |
 ^Кратко наименование ​                          ​|CDT| ​ ^Кратко наименование ​                          ​|CDT| ​
 ^Пълно наименование на теста ​              ​|Въглехидратнодефицитен трансферин| ^Пълно наименование на теста ​              ​|Въглехидратнодефицитен трансферин|
Ред 8: Ред 8:
 ^Други имена ​ |Сиалодефицитен трансферин | ^Други имена ​ |Сиалодефицитен трансферин |
 ^Материал ​ |венозна кръв, серум | ^Материал ​ |венозна кръв, серум |
-^Условия за транспорт и стабилност ​ |серумът се транспортира и съхранява до 10дни при 2-8С |+^Условия за транспорт и стабилност ​ |серумът се транспортира и съхранява до 10 дни при 2-8С |
 ^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно | ^Условия за пробовземане ​                 |сутрин до 10ч. на гладно |
 ^Референтни стойности ​ |до 1.6%| ^Референтни стойности ​ |до 1.6%|
specializirana_diagnostika/cdt.1403605625.txt.gz · Последна промяна: 24.06.2014 13:27 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki