Наркотични вещества в урина

Изследва се урина за наличие на следните вещества:

* Амфетамини ( Amphetamine )- праг на откриване ( cut-off ) 1000 μg/L.Може да се открие до 2 дни след употреба.

* Барбитурати ( Barbiturates )- праг на откриване ( cut-off ) 300 μg/L. Може да се открие до 4 дни след употреба.

* Бензодиазепини ( Benzodiazepines )- праг на откриване ( cut-off ) 300 μg/L.Може да се открие до 5 дни след употреба.

* Кокаин ( Cocaine )- праг на откриване ( cut-off ) 300 μg/L. Може да се открие до 3 дни след употреба.

* Марихуана THC (Tetrahydrocannabinol)праг на откриване ( cut-off ) 50 μg/L.Може да се открие от часове до 3-5 дни след употреба.

* Метамфетамин ( Methamphetamine )праг на откриване ( cut-off ) 1000 μg/L. Може да се открие до 4 дни след употреба.

* Метадон ( Methadone )праг на откриване ( cut-off ) 300 μg/L. Може да се открие до 4 дни след употреба.

* Опиати ( Morphine )праг на откриване ( cut-off ) 1000 μg/L. Може да се открие до 4 дни след употреба.

specializirana_diagnostika/drugs.txt · Последна промяна: 21.06.2013 10:40 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki