Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

urine:amilaza [05.10.2012 12:19]
admin създадена
urine:amilaza [08.05.2019 12:11] (текуща)
milena
Ред 1: Ред 1:
 ====== Алфа Амилаза в урина ====== ====== Алфа Амилаза в урина ======
  
 +^LOINC ​ | |
 +^Кратко наименование| ​ |
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на  |
 +^Мерни единици ​ |mmol/​L ​ |
 +^Методика ​ |  |
 +^Други имена ​ | |
 +^Материал ​ | |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |  |
 +^Референтни стойности ​ |  |
 +===== Информация за пациенти =====
 +==== Същност на изследването ====
 +
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +  ​
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 +
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +
 +===== Информация за лекари =====
 +
 +===== Информация за партьори =====
urine/amilaza.txt · Последна промяна: 08.05.2019 12:11 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki