Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Следваща версия
Предходна версия
urine:chloride [10.06.2019 15:25]
milena създадена
urine:chloride [10.06.2019 15:57]
milena [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
Ред 1: Ред 1:
-=== Хлор в диуреза (Chloride in 24h Urine) ===+====== Хлор в диуреза (Chloride in 24h Urine) ​ ​====== 
 + 
 +^LOINC ​ |2079-2 | 
 +^Кратко наименование|Cl в диуреза ​ | 
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на Хлор в 24-часова диуреза | 
 +^Мерни единици ​ |mmol/​24h ​ | 
 +^Методика ​ |ISE - индиректна потенциометрия ​ | 
 +^Други имена ​ |Chloride in diuresis | 
 +^Материал ​ |24 часова урина | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина | 
 +^Референтни стойности ​ |40,00 - 220,​00 ​ | 
 +===== Информация за пациенти ===== 
 +==== Същност на изследването ==== 
 + 
 +==== Защо и кога се изследва?​ ==== 
 + 
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== 
 +   
 +24 часова урина се събира в добре измит съд. 
 +Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането.  
 +В деня, когато стартира събирането на диурезата,​ първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд ​ до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри. 
 + 
 +**Около 10-15 ml се доставят в лабораторията**,​ като **задължително се записва общото количество урина в милилитри**. 
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== 
 + 
 + 
 +==== Често задавани въпроси ==== 
 + 
 + 
 +===== Информация за лекари ===== 
 + 
 +===== Информация за партьори =====
urine/chloride.txt · Последна промяна: 10.06.2019 15:57 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki