Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Следваща версия
Предходна версия
urine:citrat [05.10.2012 12:27]
admin създадена
urine:citrat [01.04.2021 10:54]
admin [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
Ред 1: Ред 1:
-====== Цитрат ​(Citrate) ​в диуреза ======+====== ​ Цитрат в диуреза ​(Citrate in 24h Urine)======
  
 +^LOINC ​ |6687-8 |
 +^Кратко наименование|Цитрат в диуреза ​ |
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цитрат в 24-часова урина ​ |
 +^Мерни единици ​ |mg/24h |
 +^Методика ​ |Ензимен метод ​ |
 +^Други имена ​ |Citrate in 24h Urine |
 +^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
 +^Референтни стойности ​ | 382 - 764  |
 +
 +Контейнер за урина и консервант:​ епруветка с 10 ml 6 n HCI, се предоставят от лабораторията!
 +Гореизброените консумативи се получават в приемен отдел: "​Сердика"​.
 +===== Информация за пациенти =====
 +==== Същност на изследването ====
 +
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +  ​
 +Лабораторен панел за изследване на бъбречно-каменна болест: ​
 +  * Цитрат и Оксалат в 24 ч. урина с консервант ​
 +  * Цистин в 24 ч. урина без консервант.
 +
 +Събиране на **24-часова урина**!
 +
 +Сутрин след ставане от сън, пациентът уринира и изхвърля ​ първата за деня порция. От този час започва събирането на урината от всяко уриниране за период от 24 часа, до същия час на следващата сутрин,​ когато се прибавя последната порция. Събирането на урина с консервант става в съд предоставен от лабораторията,​ заедно с определено количество консервант /15 мл. 6n HCl/ в отделна епруветка. Прибавя се „консерванта“ преди началото на събирането. При всяко добавяне на нова порция,​ съдът с урина внимателно се разклаща,​ без образуване на пяна. Количеството на събраната урина се измерва точно с мерителен съд и се записва в мл. **В лабораторията се донасят 10-15 мл.** от общото количество – най-добре е да се ползва епруветката от консерванта. През времето на събиране на урината пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито едно порция.
 +
 +При събиране на урина без консервант се използват добре измити съдове,​ например от минерална вода. Условията са същите като посочените горе. При донасяне на урина без консервант се използват чашки с капаче на винт, закупено от аптека.
 +
 +По време на събиране на урината,​ пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция.
 +**Задължително ЕГН.**
 +
 +
 +
 +
 + 
 +
 +
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 +
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +
 +===== Информация за лекари =====
 +
 +===== Информация за партьори =====
urine/citrat.txt · Последна промяна: 01.04.2021 10:54 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki