Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Последна версия Both sides next revision
urine:citrat [10.06.2019 17:29]
milena [Цитрат (Citrate) в диуреза]
urine:citrat [11.06.2019 14:28]
milena [Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)]
Ред 5: Ред 5:
 ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цитрат в 24-часова урина ​ | ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цитрат в 24-часова урина ​ |
 ^Мерни единици ​ |mg/24h | ^Мерни единици ​ |mg/24h |
-^Методика ​ |  |+^Методика ​ |Ензимен метод ​ |
 ^Други имена ​ |Citrate in 24h Urine | ^Други имена ​ |Citrate in 24h Urine |
 ^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  | ^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  |
urine/citrat.txt · Последна промяна: 01.04.2021 10:54 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki