Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
urine:citrat [10.06.2019 17:29]
milena [Цитрат (Citrate) в диуреза]
urine:citrat [01.04.2021 10:54]
admin [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
Ред 5: Ред 5:
 ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цитрат в 24-часова урина ​ | ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цитрат в 24-часова урина ​ |
 ^Мерни единици ​ |mg/24h | ^Мерни единици ​ |mg/24h |
-^Методика ​ |  |+^Методика ​ |Ензимен метод ​ |
 ^Други имена ​ |Citrate in 24h Urine | ^Други имена ​ |Citrate in 24h Urine |
 ^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  | ^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  |
Ред 20: Ред 20:
  
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
-  +  ​ 
-24 часова урина се събира в добре измит съд.+Лабораторен панел за изследване на бъбречно-каменна болест:​  
 +  * Цитрат и Оксалат ​в 24 ч. урина с консервант  
 +  * Цистин в 24 ч. урина без консервант.
  
-**Преди началото на събирането на 24 часовата урина, в контейнера за урина, предоставен от лабораторията се поставя 10 ml 6 n HCI.**+Събиране на **24-часова урина**!
  
-Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането.  +Сутрин ​след ставане от сън, ​пациентът уринира ​и изхвърля ​ първата за деня ​порция. От този час започва събирането на урината от всяко ​уриниране за период от 24 часа, до същия час на следващата сутрин, когато се прибавя последната порция. Събирането на урина с консервант ​става в съд ​предоставен от лабораторията,​ заедно с определено количество консервант /15 мл. 6n HCl/ в отделна епруветка. Прибавя се „консерванта“ преди началото на събирането. При ​всяко добавяне на нова порция, съдът ​с урина внимателно се разклаща, без образуване на пяна. Количеството на събраната урина ​се измерва точно с мерителен съд и се записва в мл. **В лабораторията се донасят 10-15 мл.** от общото количество – най-добре е да се ползва епруветката от консерванта. През времето на събиране на урината пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито едно порция.
-В деня, когато стартира събирането на диурезата, ​първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка ​следваща порция ​се събира в същия ​съд ​ до следващата сутрин в същия час. След всяко добавяне на нова порция с урина, съдът се размесва внимателнобез образуване на пяна. +
  
-**Около 10-15 ml от събраната урина ​се доставят в лабораторията**като **задължително ​се записва ​общото отделено за 24 часа ​количество урина в милилитри**+При ​събиране на урина ​без консервант се използват добре измити съдовенапример от минерална вода. Условията са същите като посочените горе. При ​донасяне на урина без консервант се използват чашки ​с капаче на винт, закупено от аптека.
  
 По време на събиране на урината,​ пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция. По време на събиране на урината,​ пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция.
 **Задължително ЕГН.** **Задължително ЕГН.**
  
 +
 +
 +
 + 
  
  
urine/citrat.txt · Последна промяна: 01.04.2021 10:54 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki