Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Следваща версия
Предходна версия
urine:citrat [05.10.2012 12:27]
admin създадена
urine:citrat [11.06.2019 14:28] (текуща)
milena [Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)]
Ред 1: Ред 1:
-====== Цитрат ​(Citrate) ​в диуреза ======+====== ​ Цитрат в диуреза ​(Citrate in 24h Urine)======
  
 +^LOINC ​ |6687-8 |
 +^Кратко наименование|Цитрат в диуреза ​ |
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цитрат в 24-часова урина ​ |
 +^Мерни единици ​ |mg/24h |
 +^Методика ​ |Ензимен метод ​ |
 +^Други имена ​ |Citrate in 24h Urine |
 +^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
 +^Референтни стойности ​ | 382 - 764  |
 +
 +Контейнер за урина и консервант:​ епруветка с 10 ml 6 n HCI, се предоставят от лабораторията!
 +Гореизброените консумативи се получават в приемен отдел: "​Сердика"​.
 +===== Информация за пациенти =====
 +==== Същност на изследването ====
 +
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 + 
 +24 часова урина се събира в добре измит съд.
 +
 +**Преди началото на събирането на 24 часовата урина, в контейнера за урина, предоставен от лабораторията се поставя 10 ml 6 n HCI.**
 +
 +Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. ​
 +В деня, когато стартира събирането на диурезата,​ първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд ​ до следващата сутрин в същия час. След всяко добавяне на нова порция с урина, съдът се размесва внимателно,​ без образуване на пяна. ​
 +
 +**Около 10-15 ml от събраната урина се доставят в лабораторията**,​ като **задължително се записва общото отделено за 24 часа количество урина в милилитри**. ​
 +
 +По време на събиране на урината,​ пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция.
 +**Задължително ЕГН.**
 +
 +
 +
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 +
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +
 +===== Информация за лекари =====
 +
 +===== Информация за партьори =====
urine/citrat.1349429226.txt.gz · Последна промяна: 08.05.2019 12:15 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki