Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
urine:citrat [10.06.2019 16:09]
milena [Цитрат (Citrate) в диуреза]
urine:citrat [11.06.2019 14:28] (текуща)
milena [Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)]
Ред 1: Ред 1:
-====== Цитрат ​(Citrate) ​в диуреза ======+====== ​ Цитрат в диуреза ​(Citrate in 24h Urine)======
  
-^LOINC ​ | | +^LOINC ​ |6687-8 ​
-^Кратко наименование| ​ | +^Кратко наименование|Цитрат в диуреза ​ | 
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на  | +^Пълно наименование на теста|Концентрация ​на Цитрат в 24-часова урина  | 
-^Мерни единици ​ |mmol/L  ​+^Мерни единици ​ |mg/24h 
-^Методика ​ |  | +^Методика ​ |Ензимен метод ​ | 
-^Други имена ​ | | +^Други имена ​ |Citrate in 24h Urine 
-^Материал ​ | |+^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  ​|
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ | ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
-^Референтни стойности ​ |  |+^Референтни стойности ​ | 382 - 764  | 
 + 
 +Контейнер за урина и консервант:​ епруветка с 10 ml 6 n HCI, се предоставят от лабораторията! 
 +Гореизброените консумативи се получават в приемен отдел: "​Сердика"​.
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
Ред 19: Ред 22:
    
 24 часова урина се събира в добре измит съд. 24 часова урина се събира в добре измит съд.
 +
 +**Преди началото на събирането на 24 часовата урина, в контейнера за урина, предоставен от лабораторията се поставя 10 ml 6 n HCI.**
 +
 Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. ​ Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. ​
-В деня, когато стартира събирането на диурезата,​ първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд ​ до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва ​добре и се измерва точното количество в милилитри.+В деня, когато стартира събирането на диурезата,​ първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд ​ до следващата сутрин в същия час. След всяко добавяне ​на нова порция с урина, съдът ​се размесва ​внимателно,​ без ​образуване на пяна.  
 + 
 +**Около 10-15 ml от събраната урина се доставят в лабораторията**, като **задължително се записва общото отделено за 24 часа ​количество ​урина ​в милилитри**.  
 + 
 +По време на събиране на урината,​ пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция. 
 +**Задължително ЕГН.**
  
-**Около 10-15 ml се доставят в лабораторията**,​ като **задължително се записва общото количество урина в милилитри**. 
  
  
urine/citrat.1560172165.txt.gz · Последна промяна: 10.06.2019 16:09 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki