Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
urine:citrat [10.06.2019 16:09]
milena [Цитрат (Citrate) в диуреза]
urine:citrat [01.04.2021 10:54] (текуща)
admin [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
Ред 1: Ред 1:
-====== Цитрат ​(Citrate) ​в диуреза ======+====== ​ Цитрат в диуреза ​(Citrate in 24h Urine)======
  
-^LOINC ​ | | +^LOINC ​ |6687-8 ​
-^Кратко наименование| ​ | +^Кратко наименование|Цитрат в диуреза ​ | 
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на  | +^Пълно наименование на теста|Концентрация ​на Цитрат в 24-часова урина  | 
-^Мерни единици ​ |mmol/L  ​+^Мерни единици ​ |mg/24h 
-^Методика ​ |  | +^Методика ​ |Ензимен метод ​ | 
-^Други имена ​ | | +^Други имена ​ |Citrate in 24h Urine 
-^Материал ​ | |+^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  ​|
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ | ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
-^Референтни стойности ​ |  |+^Референтни стойности ​ | 382 - 764  | 
 + 
 +Контейнер за урина и консервант:​ епруветка с 10 ml 6 n HCI, се предоставят от лабораторията! 
 +Гореизброените консумативи се получават в приемен отдел: "​Сердика"​.
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
Ред 17: Ред 20:
  
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
-  +  ​ 
-24 часова урина се събира в добре ​измит съд. +Лабораторен панел за изследване на бъбречно-каменна болест:  
-Съдът ​се съхранява на (2-8оС) ​до приключване на събирането.  +  * Цитрат и Оксалат в 24 ч. урина с консервант  
-В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна ​урина се изхвърля. Всяка следваща порция ​се събира в същия съд ​ до следващата сутрин в същия ​часСъбраната ​урина ​се размесва добре и се измерва ​точното количество в милилитри.+  * Цистин в 24 ч. урина ​без консервант.
  
-**Около ​10-15 ml се доставят в лабораторията**, като ​**задължително се записва общото количество урина в милилитри**.+Събиране на **24-часова урина**! 
 + 
 +Сутрин след ставане от сън, пациентът уринира и изхвърля ​ първата за деня порция. ​От този час започва събирането на урината от всяко уриниране за период от 24 часа, до същия час на следващата сутрин,​ когато се прибавя последната порция. Събирането на урина с консервант ​става в съд предоставен от лабораторията, ​заедно с определено ​количество консервант /15 мл. 6n HCl/ в отделна епруветка. Прибавя се „консерванта“ преди началото на събирането. При всяко добавяне на нова порция,​ съдът с урина внимателно се разклаща, без образуване на пяна. Количеството на събраната урина се измерва точно с мерителен съд и се записва в мл. **В лабораторията се донасят 10-15 мл.** от общото количество ​– най-добре е да се ползва епруветката от консерванта. През времето на събиране ​на урината пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито едно порция. 
 + 
 +При събиране на урина без консервант се използват добре измити съдове,​ например от минерална вода. Условията са същите като посочените горе. При донасяне на урина без консервант се използват чашки с капаче на винт, закупено от аптека. 
 + 
 +По време на събиране на урината,​ пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция. 
 +**Задължително ЕГН.** 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
urine/citrat.1560172165.txt.gz · Последна промяна: 10.06.2019 16:09 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki