Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
urine:citrat [10.06.2019 17:20]
milena [Цитрат (Citrate) в диуреза]
urine:citrat [11.06.2019 14:28] (текуща)
milena [Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)]
Ред 1: Ред 1:
-====== Цитрат ​(Citrate) ​в диуреза ======+====== ​ Цитрат в диуреза ​(Citrate in 24h Urine)======
  
-^LOINC ​ | | +^LOINC ​ |6687-8 ​
-^Кратко наименование| ​ | +^Кратко наименование|Цитрат в диуреза ​ | 
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на  | +^Пълно наименование на теста|Концентрация ​на Цитрат в 24-часова урина  | 
-^Мерни единици ​ |mmol/L  ​+^Мерни единици ​ |mg/24h 
-^Методика ​ |  | +^Методика ​ |Ензимен метод ​ | 
-^Други имена ​ | |+^Други имена ​ |Citrate in 24h Urine |
 ^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  | ^Материал ​ |24-часова урина, събирана с консервант:​ 10 ml 6 n HCI  |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ | ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
-^Референтни стойности ​ |  |+^Референтни стойности ​ | 382 - 764  |
  
 Контейнер за урина и консервант:​ епруветка с 10 ml 6 n HCI, се предоставят от лабораторията! Контейнер за урина и консервант:​ епруветка с 10 ml 6 n HCI, се предоставят от лабораторията!
urine/citrat.1560176407.txt.gz · Последна промяна: 10.06.2019 17:20 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki