Това е стара версия на документа!


Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)

LOINC 6687-8
Кратко наименованиеЦитрат в диуреза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Цитрат в 24-часова урина
Мерни единици mg/24h
Методика
Други имена Citrate in 24h Urine
Материал 24-часова урина, събирана с консервант: 10 ml 6 n HCI
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности 382 - 764

Контейнер за урина и консервант: епруветка с 10 ml 6 n HCI, се предоставят от лабораторията! Гореизброените консумативи се получават в приемен отдел: „Сердика“.

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

24 часова урина се събира в добре измит съд.

Преди началото на събирането на 24 часовата урина, в контейнера за урина, предоставен от лабораторията се поставя 10 ml 6 n HCI.

Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. След всяко добавяне на нова порция с урина, съдът се размесва внимателно, без образуване на пяна.

Около 10-15 ml от събраната урина се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото отделено за 24 часа количество урина в милилитри.

По време на събиране на урината, пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция. Задължително ЕГН.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

urine/citrat.1560176962.txt.gz · Последна промяна: 10.06.2019 17:29 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki