Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
urine:cystine [10.06.2019 16:09]
milena [Цистин (Cystine) в диуреза]
urine:cystine [11.06.2019 14:25]
milena [Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine)]
Ред 1: Ред 1:
-====== Цистин ​(Cystine) ​в диуреза ======+====== ​ Цистин в диуреза ​(Cystine in 24h Urine) ​======
  
-^LOINC ​ | | +^LOINC ​ |2179-0 ​
-^Кратко наименование| ​ +^Кратко наименование| ​Цистин в диуреза ​
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на  +^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цистин 24-часова урина ​
-^Мерни единици ​ |mmol/ | +^Мерни единици ​ |mg/24h  | 
-^Методика ​ |  | +^Методика ​ |Фотометрия ​ | 
-^Други имена ​ | | +^Други имена ​ |Cystine in 24h Urine 
-^Материал ​ | |+^Материал ​ |24-часова урина, без консервант ​|
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ | ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
-^Референтни стойности ​ |  |+^Референтни стойности ​ |под 100,​00 ​ |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
urine/cystine.txt · Последна промяна: 11.06.2019 14:25 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki