Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
urine:cystine [11.06.2019 14:05]
milena [Цистин (Cystine) в диуреза]
urine:cystine [11.06.2019 14:25]
milena [Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine)]
Ред 5: Ред 5:
 ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цистин 24-часова урина | ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цистин 24-часова урина |
 ^Мерни единици ​ |mg/​24h ​ | ^Мерни единици ​ |mg/​24h ​ |
-^Методика ​ |  |+^Методика ​ |Фотометрия ​ |
 ^Други имена ​ |Cystine in 24h Urine | ^Други имена ​ |Cystine in 24h Urine |
 ^Материал ​ |24-часова урина, без консервант | ^Материал ​ |24-часова урина, без консервант |
urine/cystine.txt · Последна промяна: 11.06.2019 14:25 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki