Това е стара версия на документа!


Цистин (Cystine) в диуреза

LOINC
Кратко наименование
Пълно наименование на тестаКонцентрация на
Мерни единици mmol/L
Методика
Други имена
Материал
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане
Референтни стойности

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

urine/cystine.1557306944.txt.gz · Последна промяна: 08.05.2019 12:15 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki