Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
urine:cystine [11.06.2019 14:05]
milena [Цистин (Cystine) в диуреза]
urine:cystine [01.04.2021 10:54] (текуща)
admin [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
Ред 5: Ред 5:
 ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цистин 24-часова урина | ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Цистин 24-часова урина |
 ^Мерни единици ​ |mg/​24h ​ | ^Мерни единици ​ |mg/​24h ​ |
-^Методика ​ |  |+^Методика ​ |Фотометрия ​ |
 ^Други имена ​ |Cystine in 24h Urine | ^Други имена ​ |Cystine in 24h Urine |
 ^Материал ​ |24-часова урина, без консервант | ^Материал ​ |24-часова урина, без консервант |
Ред 18: Ред 18:
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
   ​   ​
-24 часова урина се събира в добре ​измит съд. +Лабораторен панел за изследване на бъбречно-каменна болест:  
-Съдът ​се съхранява на (2-8оС) ​до приключване на събирането.  +  * Цитрат и Оксалат в 24 ч. урина с консервант  
-В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна ​урина се изхвърля. Всяка следваща порция ​се събира в същия съд ​ до следващата сутрин в същия ​часСъбраната ​урина ​се размесва добре и се измерва ​точното количество в милилитри.+  * Цистин в 24 ч. урина ​без консервант.
  
-**Около 10-15 ml се доставят в лабораторията**, като **задължително се записва общото количество ​урина ​в милилитри**.+Събиране на **24-часова урина**!
  
 +Сутрин след ставане от сън, пациентът уринира и изхвърля ​ първата за деня порция. От този час започва събирането на урината от всяко уриниране за период от 24 часа, до същия час на следващата сутрин,​ когато се прибавя последната порция. Събирането на урина с консервант става в съд предоставен от лабораторията,​ заедно с определено количество консервант /15 мл. 6n HCl/ в отделна епруветка. Прибавя се „консерванта“ преди началото на събирането. При всяко добавяне на нова порция,​ съдът с урина внимателно се разклаща,​ без образуване на пяна. Количеството на събраната урина се измерва точно с мерителен съд и се записва в мл. **В лабораторията се донасят 10-15 мл.** от общото количество – най-добре е да се ползва епруветката от консерванта. През времето на събиране на урината пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито едно порция.
 +
 +При събиране на урина без консервант се използват добре измити съдове,​ например от минерална вода. Условията са същите като посочените горе. При донасяне на урина без консервант се използват чашки с капаче на винт, закупено от аптека.
 +
 +По време на събиране на урината,​ пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция.
 +**Задължително ЕГН.**
 +
 +
 +
 +
 + 
  
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
urine/cystine.1560251106.txt.gz · Последна промяна: 11.06.2019 14:05 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki