Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
urine:glukoza [10.06.2019 16:39]
milena [Глюкоза в диуреза]
urine:glukoza [10.06.2019 16:48] (текуща)
milena [Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)]
Ред 1: Ред 1:
 ====== Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine) ====== ====== Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine) ======
  
-^LOINC ​ | |+^LOINC ​ |15077-1 ​|
 ^Кратко наименование|Глюкоза в диуреза ​ | ^Кратко наименование|Глюкоза в диуреза ​ |
 ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Глюкоза в 24-часова урина | ^Пълно наименование на теста|Концентрация на Глюкоза в 24-часова урина |
 ^Мерни единици ​ |mmol/​24h ​ | ^Мерни единици ​ |mmol/​24h ​ |
-^Методика ​ |  |+^Методика ​ |UV hexokinase (IFCC) ​  |
 ^Други имена ​ |Glucose in 24h Uine | ^Други имена ​ |Glucose in 24h Uine |
 ^Материал ​ |24-часова урина | ^Материал ​ |24-часова урина |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ | ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
-^Референтни стойности ​ |  |+^Референтни стойности ​ |под 2,78  |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
urine/glukoza.txt · Последна промяна: 10.06.2019 16:48 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki