Cibalab » urine » k

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
urine:k [16.04.2019 09:43]
admin
urine:k [10.06.2019 15:53] (текуща)
milena [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
Ред 1: Ред 1:
-====== Калий в диуреза ======+====== Калий в диуреза ​(Potassium in 24h Urine) ​====== 
 + 
 +^LOINC ​ |2829-0 | 
 +^Кратко наименование|К+ в диуреза ​ | 
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на Калий в 24-часова диуреза | 
 +^Мерни единици ​ |mmol/24h | 
 +^Методика ​ |ISE - индиректна потенциометрия ​ | 
 +^Други имена ​ |Potassium in diuresis ​ | 
 +^Материал ​ |24 часова урина ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |25,00 - 125,​00 ​ | 
 + 
 + 
 + 
  
-^LOINC ​ |14749-6 ​ | 
-^Кратко наименование|Калий в диуреза ​ | 
-^Пълно наименование на теста| | 
-^Мерни единици ​ | | 
-^Методика ​ |  | 
-^Други имена ​ |  | 
-^Материал ​ | | 
-^Условия за транспорт и стабилност ​ | | 
-^Условия за пробовземане |  | 
-^Референтни стойности ​ |  | 
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
Ред 21: Ред 26:
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
    
-==== Отклонение ​от нормалните ​(референтнистойности ​====+24 часова урина се събира в добре измит съд. 
 +Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането.  
 +В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд ​ до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре ​и се измерва ​точното количество в милилитри.
  
 +**Около 10-15 ml се доставят в лабораторията**,​ като **задължително се записва общото количество урина в милилитри**.
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
  
 +**Отклонения ​ от нормалните референтни стойности в урината**
 +  - бъбреците елиминират излишъка на калий с урината,​ така че високи стойности в урината могат да бъдат резултат от високи стойности на калий в кръвта;​
 +  - висок калий в урината може да се съпровожда от нормални до ниски стойности ​ в кръвта при бъбречна загуба на калий;
 +  - при недостатъчен прием на калий, концентрация в кръвта и в урината е ниска;
 +  - понижен калий в урината може да се дължи на приема на лекарства или нарушена продукция на алдостерон;​
 +  - повишен калий в урината може да бъде резултат от увреждане на тъкани,​ анорексия,​ бъбречни заболявания;​
 ==== Често задавани въпроси ==== ==== Често задавани въпроси ====
  
urine/k.1555397026.txt.gz · Последна промяна: 16.04.2019 09:43 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki