Cibalab » urine » k

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

urine:k [16.04.2019 09:41]
admin създадена
urine:k [16.04.2019 09:43] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Калий в диуреза ====== ====== Калий в диуреза ======
-<note important>​Внимание,​ тази страница е шаблон и не отразява реално изследване!</​note>​+
 ^LOINC ​ |14749-6 ​ | ^LOINC ​ |14749-6 ​ |
 ^Кратко наименование|Калий в диуреза ​ | ^Кратко наименование|Калий в диуреза ​ |
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на глюкоза в серум или плазма ​+^Пълно наименование на теста| | 
-^Мерни единици ​ |mmol/​L  ​+^Мерни единици ​ | | 
-^Методика ​ |UV hexokinase (IFCC) ​ | +^Методика ​ |  | 
-^Други имена ​ |Glucose, Кръвна захар ​ | +^Други имена ​ |  | 
-^Материал ​ |Серум или плазма  ​+^Материал ​ | | 
-^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа ​+^Условия за транспорт и стабилност ​ | | 
-^Условия за пробовземане |Сутрин,​ на гладно или по схема, предписана от лекар ​ | +^Условия за пробовземане |  | 
-^Референтни стойности ​ |3,89 - 6,10  |+^Референтни стойности ​ |  |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
 +
  
 ==== Защо и кога се изследва?​ ==== ==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +При пациенти с:
 + 
  
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
-Взима се **Венозна или капилярна кръв** от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността,​ материала трябва да бъде взет ​ **сутрин,​ на гладно в т.ч. без прием на кафе със захар или мед**. ​ + 
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
  
urine/k.txt · Последна промяна: 16.04.2019 09:43 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki