Cibalab » urine » k

Това е стара версия на документа!


Калий в диуреза

LOINC 14749-6
Кратко наименованиеКалий в диуреза
Пълно наименование на теста
Мерни единици
Методика
Други имена
Материал
Условия за транспорт и стабилност
Условия за пробовземане
Референтни стойности

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

При пациенти с:

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Отклонения от нормалните референтни стойности в урината

  1. бъбреците елиминират излишъка на калий с урината, така че високи стойности в урината могат да бъдат резултат от високи стойности на калий в кръвта;
  2. висок калий в урината може да се съпровожда от нормални до ниски стойности в кръвта при бъбречна загуба на калий;
  3. при недостатъчен прием на калий, концентрация в кръвта и в урината е ниска;
  4. понижен калий в урината може да се дължи на приема на лекарства или нарушена продукция на алдостерон;
  5. повишен калий в урината може да бъде резултат от увреждане на тъкани, анорексия, бъбречни заболявания;

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

urine/k.1557228628.txt.gz · Последна промяна: 07.05.2019 14:30 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki