Cibalab » urine » k

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
urine:k [07.05.2019 14:30]
milena [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
urine:k [10.06.2019 15:53] (текуща)
milena [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
Ред 1: Ред 1:
-====== Калий в диуреза ======+====== Калий в диуреза ​(Potassium in 24h Urine) ​====== 
 + 
 +^LOINC ​ |2829-0 | 
 +^Кратко наименование|К+ в диуреза ​ | 
 +^Пълно наименование на теста|Концентрация на Калий в 24-часова диуреза | 
 +^Мерни единици ​ |mmol/24h | 
 +^Методика ​ |ISE - индиректна потенциометрия ​ | 
 +^Други имена ​ |Potassium in diuresis ​ | 
 +^Материал ​ |24 часова урина ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ | 
 +^Референтни стойности ​ |25,00 - 125,​00 ​ | 
 + 
 + 
 + 
  
-^LOINC ​ |14749-6 ​ | 
-^Кратко наименование|Калий в диуреза ​ | 
-^Пълно наименование на теста| | 
-^Мерни единици ​ | | 
-^Методика ​ |  | 
-^Други имена ​ |  | 
-^Материал ​ | | 
-^Условия за транспорт и стабилност ​ | | 
-^Условия за пробовземане |  | 
-^Референтни стойности ​ |  | 
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
Ред 21: Ред 26:
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
    
 +24 часова урина се събира в добре измит съд.
 +Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. ​
 +В деня, когато стартира събирането на диурезата,​ първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд ​ до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри.
 +
 +**Около 10-15 ml се доставят в лабораторията**,​ като **задължително се записва общото количество урина в милилитри**.
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
  
urine/k.1557228628.txt.gz · Последна промяна: 07.05.2019 14:30 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki