Cibalab » urine » k

Това е стара версия на документа!


Калий в диуреза (Potassium in 24h Urine)

LOINC 2829-0
Кратко наименованиеК+ в диуреза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Калий в 24-часова диуреза
Мерни единици mmol/24h
Методика ISE - индиректна потенциометрия
Други имена Potassium in diuresis
Материал 24 часова урина
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности 25,00 - 125,00

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

При пациенти с:

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри. Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Отклонения от нормалните референтни стойности в урината

  1. бъбреците елиминират излишъка на калий с урината, така че високи стойности в урината могат да бъдат резултат от високи стойности на калий в кръвта;
  2. висок калий в урината може да се съпровожда от нормални до ниски стойности в кръвта при бъбречна загуба на калий;
  3. при недостатъчен прием на калий, концентрация в кръвта и в урината е ниска;
  4. понижен калий в урината може да се дължи на приема на лекарства или нарушена продукция на алдостерон;
  5. повишен калий в урината може да бъде резултат от увреждане на тъкани, анорексия, бъбречни заболявания;

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

urine/k.1560169352.txt.gz · Последна промяна: 10.06.2019 15:22 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki