Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
urine:kreatinin [10.06.2019 16:06]
milena [Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)]
urine:kreatinin [10.06.2019 16:36] (текуща)
milena [Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)]
Ред 11: Ред 11:
 ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ | ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
 ^Референтни стойности ​ |  | ^Референтни стойности ​ |  |
 +^Възраст ​ ^Общи ​ ^Мъже ​ ^Жени ​ ^ 
 +|  | |9,00 - 19,00  |6,00 - 13,00  |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
urine/kreatinin.txt · Последна промяна: 10.06.2019 16:36 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki