Cibalab » urine » na

Това е стара версия на документа!


Na в диуреза (Sodium in 24h Urine)

LOINC 2956-1
Кратко наименованиеNa в диуреза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Натрий в 24-часова диуреза
Мерни единици mmol/24h
Методика ISE - индиректна потенциометрия
Други имена Sodium in diuresis
Материал 24 часова урина
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане
Референтни стойности

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Как да събера диуреза за анализ? Какво да донеса в лабораторията?

24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри. Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.

Информация за лекари

Информация за партьори

urine/na.1560167599.txt.gz · Последна промяна: 10.06.2019 14:53 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki