Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
urine:oksalat [01.04.2021 10:52]
admin [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
urine:oksalat [01.04.2021 10:53]
admin [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
Ред 27: Ред 27:
   * Цистин в 24 ч. урина без консервант.   * Цистин в 24 ч. урина без консервант.
  
-Събиране на 24-часова урина!+Събиране на **24-часова урина**!
  
-Сутрин след ставане от сън, пациентът уринира и изхвърля ​ първата за деня порция. От този час започва събирането на урината от всяко уриниране за период от 24 часа, до същия час на следващата сутрин,​ когато се прибавя последната порция. Събирането на урина с консервант става в съд предоставен от лабораторията,​ заедно с определено количество консервант /15 мл. 6n HCl/ в отделна епруветка. Прибавя се „консерванта“ преди началото на събирането. При всяко добавяне на нова порция,​ съдът с урина внимателно се разклаща,​ без образуване на пяна. Количеството на събраната урина се измерва точно с мерителен съд и се записва в мл. В лабораторията се донасят 10-15 мл. от общото количество – най-добре е да се ползва епруветката от консерванта. През времето на събиране на урината пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито едно порция.+Сутрин след ставане от сън, пациентът уринира и изхвърля ​ първата за деня порция. От този час започва събирането на урината от всяко уриниране за период от 24 часа, до същия час на следващата сутрин,​ когато се прибавя последната порция. Събирането на урина с консервант става в съд предоставен от лабораторията,​ заедно с определено количество консервант /15 мл. 6n HCl/ в отделна епруветка. Прибавя се „консерванта“ преди началото на събирането. При всяко добавяне на нова порция,​ съдът с урина внимателно се разклаща,​ без образуване на пяна. Количеството на събраната урина се измерва точно с мерителен съд и се записва в мл. **В лабораторията се донасят 10-15 мл.** от общото количество – най-добре е да се ползва епруветката от консерванта. През времето на събиране на урината пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито едно порция.
  
 При събиране на урина без консервант се използват добре измити съдове,​ например от минерална вода. Условията са същите като посочените горе. При донасяне на урина без консервант се използват чашки с капаче на винт, закупено от аптека. При събиране на урина без консервант се използват добре измити съдове,​ например от минерална вода. Условията са същите като посочените горе. При донасяне на урина без консервант се използват чашки с капаче на винт, закупено от аптека.
- 
  
 По време на събиране на урината,​ пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция. По време на събиране на урината,​ пациентът не спазва диети, не пие насила течности и не пропуска нито една порция.
urine/oksalat.txt · Последна промяна: 01.04.2021 10:53 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki