Това е стара версия на документа!


Оксалат в диуреза (Oxalate in 24h Urine)

LOINC 2701-1
Кратко наименованиеОксалат в диуреза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Оксалат в 24-часова урина
Мерни единици mmol/L
Методика
Други имена Oxalate in 24h Urine
Материал 24-часова урина
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности

Урина (Контейнер за урина с консервант и епруветка с 10 ml 6 n HCI, предоставени от лабораторията) Гореизброените консумативи се получават в приемен отдел: „Сердика“.

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри.

Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

urine/oksalat.1560175833.txt.gz · Последна промяна: 10.06.2019 17:10 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki