Cibalab » urine » p

Това е стара версия на документа!


Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)

LOINC 14881-7
Кратко наименованиеP в диуреза
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Фосфор в 24-часова диуреза
Мерни единици mmol/24h
Методика
Други имена Phosphorus, P, PO4,Inorganic Phosphate in diuresis
Материал 24 часова урина
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности 13,00 - 42,00

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

urine/p.1560170696.txt.gz · Последна промяна: 10.06.2019 15:44 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki