Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
Последна версия Both sides next revision
urine:pikochna [08.05.2019 12:14]
milena
urine:pikochna [10.06.2019 16:08]
milena [Пикочна киселина в диуреза]
Ред 9: Ред 9:
 ^Материал ​ | | ^Материал ​ | |
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
-^Условия за пробовземане |  |+^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
 ^Референтни стойности ​ |  | ^Референтни стойности ​ |  |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
Ред 17: Ред 17:
  
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +
 +24 часова урина се събира в добре измит съд.
 +Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. ​
 +В деня, когато стартира събирането на диурезата,​ първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд ​ до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри.
 +
 +**Около 10-15 ml се доставят в лабораторията**,​ като **задължително се записва общото количество урина в милилитри**.
 +
   ​   ​
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
urine/pikochna.txt · Последна промяна: 10.06.2019 16:52 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki