Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
urine:uacr [03.07.2014 21:25]
admin
urine:uacr [03.07.2014 21:25] (текуща)
admin [Същност на изследването]
Ред 17: Ред 17:
 Количествено определяне на албумина в урината. Количествено определяне на албумина в урината.
 UACR е съотношение между две измерени вещества:​ UACR е съотношение между две измерени вещества:​
-Албумин в урината (mg/L) / Креатинин в урината (mmol/L) = UACR в mg/mol ~ Отделяне на албумин в mg/ден. UACR оценява 24-часовата екскреция на албумин в урината. UACR се съобщава в mg/mol и се доближава до отделянетo на албумин за 24 часа в mg/ден. За разлика от тест-лентичките за албумин,​ UACR не се влияе от промени в уринната концентрация. UACR се измерва в първа сутрешна урина, когато възможно. Събиране 24-часова диуреза или друга диуреза не са необходими.+ 
 +Албумин в урината (mg/L) / Креатинин в урината (mmol/L) = UACR в mg/mol ~ Отделяне на албумин в mg/​ден. ​ 
 + 
 +UACR оценява 24-часовата екскреция на албумин в урината. UACR се съобщава в mg/mol и се доближава до отделянетo на албумин за 24 часа в mg/ден. За разлика от тест-лентичките за албумин,​ UACR не се влияе от промени в уринната концентрация. UACR се измерва в първа сутрешна урина, когато възможно. Събиране 24-часова диуреза или друга диуреза не са необходими.
 ==== Защо и кога се изследва?​ ==== ==== Защо и кога се изследва?​ ====
 За много хора, албуминурията е най-ранният признак на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). A съотношението албумин/​креатинин (UACR) в еднократна порция урина е препоръчителен тест за оценка и наблюдение на отделянето на албумин в урината. За много хора, албуминурията е най-ранният признак на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). A съотношението албумин/​креатинин (UACR) в еднократна порция урина е препоръчителен тест за оценка и наблюдение на отделянето на албумин в урината.
urine/uacr.txt · Последна промяна: 03.07.2014 21:25 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki