Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
urine:urea [10.06.2019 16:08]
milena [Урея в диуреза]
urine:urea [10.06.2019 17:04] (текуща)
milena [Урея в диуреза]
Ред 1: Ред 1:
-====== Урея в диуреза ======+====== Урея в диуреза ​(Urea in 24h Urine)======
  
-^LOINC ​ | | +^LOINC ​ |14939-3 ​
-^Кратко наименование| ​ | +^Кратко наименование|Урея в диуреза ​ | 
-^Пълно наименование на теста|Концентрация на  +^Пълно наименование на теста|Концентрация на Урея в 24-часова урина ​
-^Мерни единици ​ |mmol/ | +^Мерни единици ​ |mmol/24h  | 
-^Методика ​ |  | +^Методика ​ |UV urease (IFCC) ​ | 
-^Други имена ​ | | +^Други имена ​ |Urea nitrogen in 24-hour Urine
-^Материал ​ | |+^Материал ​ |24-часова урина ​|
 ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | ^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ | ^Условия за пробовземане |виж указанията за събиране на 24-часова урина ​ |
-^Референтни стойности ​ |  |+^Референтни стойности ​ | 430 - 720 |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
urine/urea.txt · Последна промяна: 10.06.2019 17:04 от milena
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki