Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Следваща версия
Предходна версия
urine:urine [05.10.2012 12:18]
admin създадена
urine:urine [06.11.2015 13:15] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-====== Урина ======+====== Урина-Общо химическо изследване и Седимент ориентировъчен ​====== 
 +Изследването на урината е скринингово изследване ( обикновенно с тест лента ) и микроскопиране на седимента (получава се след центруфугиране на пробата ) за клетки и формени елементи ( най-често кристали ).Това е едно от най-честите изследвания в медицинските лаборатории ( след кръвната картина )и е показателно като информация за функцията на бъбреците,​ черния дроб, ендокринната система. Може да се използва и за откриване на инфекциозни заболявания ( Хепатит,​ Цистит и Пиелонефрит),​Диабет,​ усложнения на бременноста. Множество други заболявания водят до отклонения в показателите на урината,​ стандартно изследвани в панела **Общо химическо изследване и Седимент** ( ОХИ ).По принцип информацията за състава на урината е по отношение на първата сутрешна урина и по-специално средната порция отделена спонтанно. Възможно е и изследване на други порции урина или в друго време на денонощието по указание на лекуващия лекар или по изскване на лабораторията. Панела съдържа следните изследвания:​ 
 +  * pH (Urine) 
 +  * Относително тегло ( Specific gravity ) 
 +  * Белтък ( Protein ) 
 +  * Глюкоза ( Glucose ) 
 +  * Еритроцити (Erythrocytes) 
 +  * Билирубин ( Bilirubin ) 
 +  * Уробилиноген ( Urobilinogen ) 
 +  * Нитрити ( Nitrite ) 
 +  * Кетони ( Ketones ) 
 +В седимента се търсят най-често следните елементи:​ 
 +  * Левкоцити ( Sediment WBCs ) 
 +  * Еритроцити ( Sediment RBCs ) 
 +  * Плоски епителни клетки ( SQECs ) 
 +  * Кристали на пикочната киселина (Cryst. uric acid) 
 +  * Кристали Са оксалати ( Ca oxalates ) 
 +  * Кристали на аморфни урати ( Amorphous urates ) 
 +В седимента могат да се наблюдават и различни други кристали,​ туморни клетки,​бактерии и др. Тези находки се описват при необходимост. 
 +Значението на на показателите посочени по-долу е ориентировъчно и  не може да се обвърже с "​нормална"​ стойност. Поради това трябва да се тълкува в контекста на цялостното състояние и клиничния преглед от лекаря. 
 +|показател|очакваема "​нормална"​ стойност| клинично значение и най-чести заболявания| 
 +|pH|може да варира от 4 до 9|Показва киселинния/​алкален характер на урината| 
 +|Относително тегло ( Specific gravity )|от 1015 до 1035|Концентрационна възможност на бъбреците,​безвкусен диабет,​дехидратация| 
 +|Белтък ( Protein )|Отрицателен < 0.1 g/​L|Заболявания на бъбреците,​Диабет,​ възпалителни заболявания| 
 +|Глюкоза ( Glucose )|Отрицателен < 0.8 mmol/​L|Диабет и др. заболявания| 
 +|Еритроцити (Erythrocytes)|Отрицателен|Състояния свързани с кървене в уринарния тракт или бъбреците| 
 +|Билирубин ( Bilirubin )|Отрицателен|Състояния свързани със заболявания на черния дроб и/или жлъчката и панкреаса| 
 +|Уробилиноген ( Urobilinogen )|Неувеличен <30 mkmol/​l|Дехидратация,​Хепатит,​заболявания на жлъчката или дебелото черво| 
 +|Нитрити ( Nitrite )|Отрицателен|Обикновено позитивират при бактериален растеж| 
 +|Кетони ( Ketones )|Отрицателен|Тежка дехидратация,​Диабет и др.| 
 + ​Наблюдаваните в седимента клетки се описват ориентировъчно ( брой на зрително поле )и служат за ориентир по отношение на функцията и състоянието на бъбреците,​ пикочната с-ма и евентуалното наличие на инфекция. ​
  
 +Важно е да се знае че тълкуването на резултатите на изследванета на урината е възможно само с оглед на следните важни характеристики:​
 +  * Пол
 +  * Възраст
 +  * Общо състояние и други физиологични особености
 +Така например находката на бактерии в седимента на жена във фертилна възраст е очакваемо-нормалната флора от влагалището може да попадне в урината. По време на месечния цикъл в порция урина на жена задължително се откриват еритроцити. Кетоните могат да се положителни при деца при широк кръг заболявания с повишена температура или повръщане.
 + 
urine/urine.1349428717.txt.gz · Последна промяна: 06.11.2015 12:44 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki