Това е стара версия на документа!


Урина-Общо химическо изследване и Седимент ориентировъчен

Изследването на урината е скринингово изследване ( обикновенно с тест лента ) и микроскопиране на седимента (получава се след центруфугиране на пробата ) за клетки и формени елементи ( най-често кристали ).Това е едно от най-честите изследвания в медицинските лаборатории ( след кръвната картина )и е показателно като информация за функцията на бъбреците, черния дроб, ендокринната система. Може да се използва и за откриване на инфекциозни заболявания ( Хепатит, Цистит и Пиелонефрит),Диабет, усложнения на бременноста. Множество други заболявания водят до отклонения в показателите на урината, стандартно изследвани в панела Общо химическо изследване и Седимент ( ОХИ ).По принцип информацията за състава на урината е по отношение на първата сутрешна урина и по-специално средната порция отделена спонтанно. Възможно е и изследване на други порции урина или в друго време на денонощието по указание на лекуващия лекар или по изскване на лабораторията. Панела съдържа следните изследвания:

 • pH (Urine)
 • Относително тегло ( Specific gravity )
 • Белтък ( Protein )
 • Глюкоза ( Glucose )
 • Еритроцити (Erythrocytes)
 • Билирубин ( Bilirubin )
 • Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Нитрити ( Nitrite )
 • Кетони ( Ketones )

В седимента се търсят най-често следните елементи:

 • Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • Кристали на пикочната киселина (Cryst. uric acid)
 • Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
 • Кристали на аморфни урати ( Amorphous urates )

В седимента могат да се наблюдават и различни други кристали, туморни клетки и др. Тези находки се описват при необходимост. Значението на на показателите посочени по-долу е ориентировъчно и не може да се обвърже с „нормална“ стойност. Поради това трябва да се тълкува в контекста на цялостното състояние и клиничния преглед от лекаря.

показателочакваема „нормална“ стойност клинично значение и най-чести заболявания
pHможе да варира от 4 до 9Показва киселинния/алкален характер на урината
Относително тегло ( Specific gravity )от 1015 до 1035Концентрационна възможност на бъбреците,безвкусен диабет,дехидратация
Белтък ( Protein )Отрицателен < 0.1 g/LЗаболявания на бъбреците,Диабет, възпалителни заболявания
Глюкоза ( Glucose )Отрицателен < 0.8 mmol/LДиабет и др. заболявания
Еритроцити (Erythrocytes)ОтрицателенСъстояния свързани с кървене в уринарния тракт или бъбреците
urine/urine.1446806672.txt.gz · Последна промяна: 06.11.2015 12:44 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki