Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
urine:urine [06.11.2015 12:44]
admin
urine:urine [06.11.2015 13:15] (текуща)
admin
Ред 17: Ред 17:
   * Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )   * Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
   * Кристали на аморфни урати ( Amorphous urates )   * Кристали на аморфни урати ( Amorphous urates )
-В седимента могат да се наблюдават и различни други кристали,​ туморни клетки и др. Тези находки се описват при необходимост.+В седимента могат да се наблюдават и различни други кристали,​ туморни клетки,​бактерии и др. Тези находки се описват при необходимост.
 Значението на на показателите посочени по-долу е ориентировъчно и  не може да се обвърже с "​нормална"​ стойност. Поради това трябва да се тълкува в контекста на цялостното състояние и клиничния преглед от лекаря. Значението на на показателите посочени по-долу е ориентировъчно и  не може да се обвърже с "​нормална"​ стойност. Поради това трябва да се тълкува в контекста на цялостното състояние и клиничния преглед от лекаря.
 |показател|очакваема "​нормална"​ стойност| клинично значение и най-чести заболявания| |показател|очакваема "​нормална"​ стойност| клинично значение и най-чести заболявания|
Ред 25: Ред 25:
 |Глюкоза ( Glucose )|Отрицателен < 0.8 mmol/​L|Диабет и др. заболявания| |Глюкоза ( Glucose )|Отрицателен < 0.8 mmol/​L|Диабет и др. заболявания|
 |Еритроцити (Erythrocytes)|Отрицателен|Състояния свързани с кървене в уринарния тракт или бъбреците| |Еритроцити (Erythrocytes)|Отрицателен|Състояния свързани с кървене в уринарния тракт или бъбреците|
 +|Билирубин ( Bilirubin )|Отрицателен|Състояния свързани със заболявания на черния дроб и/или жлъчката и панкреаса|
 +|Уробилиноген ( Urobilinogen )|Неувеличен <30 mkmol/​l|Дехидратация,​Хепатит,​заболявания на жлъчката или дебелото черво|
 +|Нитрити ( Nitrite )|Отрицателен|Обикновено позитивират при бактериален растеж|
 +|Кетони ( Ketones )|Отрицателен|Тежка дехидратация,​Диабет и др.|
 + ​Наблюдаваните в седимента клетки се описват ориентировъчно ( брой на зрително поле )и служат за ориентир по отношение на функцията и състоянието на бъбреците,​ пикочната с-ма и евентуалното наличие на инфекция. ​
 +
 +Важно е да се знае че тълкуването на резултатите на изследванета на урината е възможно само с оглед на следните важни характеристики:​
 +  * Пол
 +  * Възраст
 +  * Общо състояние и други физиологични особености
 +Така например находката на бактерии в седимента на жена във фертилна възраст е очакваемо-нормалната флора от влагалището може да попадне в урината. По време на месечния цикъл в порция урина на жена задължително се откриват еритроцити. Кетоните могат да се положителни при деца при широк кръг заболявания с повишена температура или повръщане.
    
urine/urine.1446806672.txt.gz · Последна промяна: 06.11.2015 12:44 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki