Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:anti-hbs [10.06.2019 14:55] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Хепатит В - Anti-HBs ======
 +
 +^LOINC ​ |5193-8 ​ |
 +^Кратко наименование|Anti-HBs |
 +^Пълно наименование на теста|Определяне на антитела срещу HВsAg ​ на вируса на хепатит B|
 +^Мерни единици ​ |mIU/​mL ​ |
 +^Методика ​ |Хемилуминесцентен метод (CLIA) ​ |
 +^Други имена ​ |Антитела срещу ​ HВsAg, антитела след поставена имунизация|
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ |
 +^Референтни стойности ​ |< 9.0-отрицателен;​9.0-11.0-граничен;​ >​11.0-положителен ​ |
 +
 +Маркери за хепатит В (HBV)– заразяването става по полов път, кръвопреливане,​ медицински манипулации и се предава от майка на дете. Инкубационния период е до 6 месеца.
 +
 +  * HBsAg (Австралийски антиген)-основен маркер на инфекцията. С това изледване се доказва наличието на вирус в организма. Ако пациент има назначение HBV или изследване за Хепатит В се има предвид HbsAg. Пациента в този случай ще получи качествен резултат (положителен или отрицателен) за наличието на HBV вирус.
 +  * HBsAg количествен тест – прави се при доказани носители за  HbsAg с цел проследяване на лечението. Пациента в този случай ще получи измереното количество на HbsAg IU/ml.
 +
 +  * анти -  HBsAg – доказва се наличието на антитела срещу HbsAg. Изследват се при пациенти,​ имунизирани с противохепатитна ваксина. При положителен резултат,​ пациента не се ваксинира.
 +
 +  * HBeAg – доказва се наличието на активно размножаване на вируса в организма. Показва активна инфекция. Изледва се при положителни за  HbsAg.
 +
 +  * анти – HBeAg – антитела,​ които се изследват при хронични хепатити. Появяват се след изчезването на HbeAg.
 +
 +  * анти-HBcIgM – антитела,​ които се доказват при остър вирусен хепатит.
 +
 +  * анти HBc total (anti Hbc) – антитела,​ които се доказват при прекарана инфекция с хепатит В и остават в организма цял живот. Изследват се преди поставяне на противохепатитна ваксина.
 +
 +  * Доказване на НВV ДНК с количествен PCR Real Time метод (полимеразно-верижна реакция с отчитане в реално време). Извършва се количествено определяне на вирусната ДНК в копия/​мл приравнени спрямо международен стандарт в съответни международни единици/​мл (IU/ml). Наличието на НВV ДНК е индикатор за вирусна репликация и съответстващата на това висока инфекциозност. С този метод се определя количествено ДНК при:
 + - всички ​ HbsAg положителни пациенти;​
 +
 + - всички HbеAg ​ положителни пациенти;​
 +
 + - при повечето anti – HbеAg положителни пациенти;​
 +
 + - в някои случаи се доказва ДНК и в проби, отрицателни за HbsAg, но положителни за  anti – Hbс IgG - при т.нар. окултни хепатит В вирусни инфекции;​
 +
 + - за мониториране на терапия с пегилиран интерферон алфа или нуклеозидни аналози.
 +
 +Препоръчителният материал за количествено изследване на HBV ДНК с real-time PCR тест е плазма,​ взета в РРТ вакутейнер. Необходимо е плазмата да се отдели ​ до 30 минути след пробовземането. Епруветката с отделената плазма е задължително в рамките на 24 часа да  бъде транспортирана до лаборатория ЦибаЛаб. ​
 +
 +Чувствителност на използвания диагностичен набор за количествено определяне на HBV ДНК: 26,124 IU/ml.
 +
 +Лаборатория Цибалаб ежегодно преминава външна оценка на качеството към международна референтна лаборатория INSTAND e.v. 
 +
 +{{:​virus:​certificate_hbv_hcv_real_time-pcr.pdf|}}
  
virus/anti-hbs.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:55 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki