anti-T.pallidum IgG Immunoblot (сифилис имуноблот)

LOINC 57032-5
Кратко наименованиеanti-T.pallidum IgG Immunoblot (сифилис имуноблот)
Пълно наименование на тестаопределяне на IgG антитела срещу причинителя на сифилис Treponema pallidum
Мерни единици качествен метод
Методика имуноблот, lineblot
Други имена anti-T. pallidum IgG Lineblot; сифилис имуноблот
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; граничен; положителен
virus/anti-t.pallidum.txt · Последна промяна: 13.05.2019 10:31 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki