Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:anti-t.pallidum [13.05.2019 10:23]
admin създадена
virus:anti-t.pallidum [13.05.2019 10:31] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== anti-T.pallidum IgG Immunoblot ​ (сифилис имуноблот) ====== ====== anti-T.pallidum IgG Immunoblot ​ (сифилис имуноблот) ======
  
-^LOINC ​ |14749-6  ​|+^LOINC ​ |57032-5|
 ^Кратко наименование|anti-T.pallidum IgG Immunoblot ​ (сифилис имуноблот)| ^Кратко наименование|anti-T.pallidum IgG Immunoblot ​ (сифилис имуноблот)|
 ^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу причинителя на сифилис Treponema pallidum | ^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу причинителя на сифилис Treponema pallidum |
virus/anti-t.pallidum.txt · Последна промяна: 13.05.2019 10:31 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki