Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:ch_pneumonie_iga [23.05.2019 11:09]
admin създадена
virus:ch_pneumonie_iga [23.05.2019 11:16] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-====== Chlamydophila pneumoniae ​ ======+====== Chlamydophila pneumoniae ​IgA  ​====== 
 +^LOINC ​ |31300-7| 
 +^Кратко наименование|Chlamydophila pneumoniae IgA | 
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgА антитела срещу хламидия пневмоние (Chlamydophila pneumoniae) | 
 +^Мерни единици ​ |Ratio; полуколичествен тест| 
 +^Методика ​ |хемилуминесцентен тест (CLIA)| 
 +^Други имена ​ |anti-Chlamydophila pneumoniae IgA immunoassay| 
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ | 
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа | 
 +^Условия за пробовземане |няма специфични| 
 +^Референтни стойности ​ |<0.9 отрицателен,​ 0.9-1.1 граничен,​ >1.1 положителен | 
 Chlamydophila pneumoniae е  облигатна вътреклетъчна ​ бактерия,​ която причинява инфекции на долните дихателни пътища - пневмонии и бронхити при всички възрастови групи. Заразяването става по въздушно-капков път. Инкубационен период 1-2 седмици. ​ Chlamydophila pneumoniae е  облигатна вътреклетъчна ​ бактерия,​ която причинява инфекции на долните дихателни пътища - пневмонии и бронхити при всички възрастови групи. Заразяването става по въздушно-капков път. Инкубационен период 1-2 седмици. ​
  
-Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Chlamydophila pneumoniae е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици),​ бързата и точна диагностика е от изключително значение. Класическите методи на изолиране и идентификация изискват повече от 7 дни. За серологичната диагностика се използва определянето на IgM и IgG антитела. Поради факта че повечето възрастни индивиди имат антитела срещу причинителите от една или няколко предишни инфекции,​ изследването на IgG антитела е недостатъчно за поставяне на диагнозата.Необходимо е да се изследват и двата вида антитела. Изследването на ДНК на Chlamydophila pneumoniae чрез PCR метод предоставя възможност за бърза детекция на патогена още в ранната фаза на инфекцията,​ когато все още няма образувани антитела ( за откриване на IgM антитела са необходими 1-3 седмици,​ а на IgG - 6-8 седмици от началото на инфекцията). +Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Chlamydophila pneumoniae е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици),​ бързата и точна диагностика е от изключително значение. Класическите методи на изолиране и идентификация изискват повече от 7 дни. За серологичната диагностика се използва определянето на IgM и IgG антитела. Поради факта че повечето възрастни индивиди имат антитела срещу причинителите от една или няколко предишни инфекции,​ изследването на IgG антитела е недостатъчно за поставяне на диагнозата.Необходимо е да се изследват и двата вида антитела. ​
-  * Изследване за ДНК на Chlamydophila pneumoniae за **доказване на причинителя** +
- +
-Материал за изследване:​ +
- +
-  *  Назофарингеален секрет (тампон),​ храчка,​ бронхоалвеоларен лаваж, плеврална течност. +
-Материалите за изследване трябва да се изпращат в лабораторията възможно най-бързо. +
-Пробите може да се съхраняват при температура 2-8 С до 24 часа. ​  +
- +
-Материал за изследване-серум или плазма. Пробите може да се съхраняват и транспортират при температура 2-8 С до 24 часа.+
  
-Резултатите се получават на следващия ден. 
virus/ch_pneumonie_iga.txt · Последна промяна: 23.05.2019 11:16 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki