Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:ch_pneumonie_igg [23.05.2019 11:22] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Chlamydophila pneumoniae IgG  ======
 +^LOINC ​ |51806-8|
 +^Кратко наименование|Chlamydophila pneumoniae IgG |
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу хламидия пневмоние (Chlamydophila pneumoniae) |
 +^Мерни единици ​ |Ratio; полуколичествен тест|
 +^Методика ​ |хемилуминесцентен тест (CLIA)|
 +^Други имена ​ |anti-Chlamydophila pneumoniae IgG immunoassay|
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични|
 +^Референтни стойности ​ |<0.9 отрицателен,​ 0.9-1.1 граничен,​ >1.1 положителен |
  
 +Chlamydophila pneumoniae е  облигатна вътреклетъчна ​ бактерия,​ която причинява инфекции на долните дихателни пътища - пневмонии и бронхити при всички възрастови групи. Заразяването става по въздушно-капков път. Инкубационен период 1-2 седмици. ​
 +
 +Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Chlamydophila pneumoniae е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици),​ бързата и точна диагностика е от изключително значение. Класическите методи на изолиране и идентификация изискват повече от 7 дни. За серологичната диагностика се използва определянето на IgM и IgG антитела. Поради факта че повечето възрастни индивиди имат антитела срещу причинителите от една или няколко предишни инфекции,​ изследването на IgG антитела е недостатъчно за поставяне на диагнозата.Необходимо е да се изследват и двата вида антитела. ​
virus/ch_pneumonie_igg.txt · Последна промяна: 23.05.2019 11:22 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki