Chlamydia trachomatis ДНК

Хламидия Трахоматис (Chlamydia trachomatis) – заразяването става по полов път. Най-често срещаната полово предавана инфекция. Причинява уретрит, цервицит, възпаление на маточните тръби, ставни заболявания, засяга очите и др. Може да доведе до стерилитет. Деца, родени от майки с хламидиална инфекция могат да развият кератит (възпаление на роговицата на очите) или пневмония. Инкубационен период 20 дни.

Материал за изследване за ДНК тест за Chlamydia тrachomatis: цервикален, уретрален секрет, урина (препоръчително само при мъже), очен секрет, ставен пунктат.

Изследването се извършва чрез специфична детекция на ДНК на Chlamydia trachomatis посредством полимеразна верижна реакция (PCR).

virus/chlamidia.txt · Последна промяна: 18.03.2015 11:53 от maya
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki