Цитомегаловирус-ДНК вирусен товар

LOINC 72493-0
Кратко наименованиеCMV DNA quantitative
Пълно наименование на теста Количествен тест за Цитомегаловирус-ДНК анализ
Мерни единици IU/ml
Методика количествена РТ-PCR реакция
Материал Плазма, амниотична течност, тъкан
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Няма, по-добре сутрин на гладно
Очаквани стойности Не се открива; количесвтен резултат в IU/ml
Чувствителност; LOD 88 IU/ml

Информация за пациенти

Същност на изследването

Изследва се количеството на Цитомегаловирус в пробата. Цитомегаловирусът (Cytomegalovirus hominis ) се отнася към групата на херпесните вируси, която включва още херпес симплекс вирус 1 и 2, варицела-зостер вирус (който предизвиква херпес зостер или варицела) и вирусът на Ебщайн-Бар (който предизвиква инфекциозна мононуклеоза). Тези вируси имат характеристика на пожизнени инфекции - остават за цял живот в организма в „спящо” състояние. Инфекция с CMV, която първоначално може да се проявява с малко симптоми, винаги продължава с дълготрайно персистиране на вируса в клетките на организма, без да причинява някакви забележими увреди или клинични симптоми. Състояния на подтисната имунна система в резултат на лекарства или други заболявания могат да реактивират вируса от неговото латентно (скрито) състояние. Цитомегаловирусът (CMV) е човешки херпесен вирус, който инфектира между 20% и 50% от общата популация, в зависимост от възрастта ,етническата принадлежност и социално-икономическия статус. Това изследване показава количеството вирусни частици с помоща на RT-PCR в пробата.Когато се изследва амниотична течност или тъкан, теста е по-скоро качествен.

Защо и кога се изследва?

  • При бременни жени. CMV е най-честата инфекция, водеща до спонтанен аборт, увреждане на плода и/или развитие на редица дефекти при новородени.Симптоми при вътреутробно инфектирани деца са микроцефалия; интрацеребрална калцификация,хориоретинити, умствено изоставане,жълтеница, тромбоцитопения, проблеми или загуба на зрение и слух. В последния случай аномалиите може да се проявят месеци или години след раждането. Важно е да се отбележи, че инфектиране на плода или новороденото може да се осъществи само при активна вирусна инфекция.Опасно е заразяването на майката по време на бременността, ако нe притежава имунитет( CMV IgG отрицателен и CMV IgM положителен )Последствията от CMV инфекция са различни и зависят от срока на бременността в който се случва инфектирането на плода. Ето защо е от изключителна важност да се извършват скринингови изследвания на всички бременни жени и да се определи времето на настъпване на инфекцията, т.е. да се разграничат конгенитална от перинатална инфекция.Когато се установи наличие на IgG и IgM антитела се налага диагностично уточняване за срока на инфекцията. В този случай се използва теста за авидитет а при необходимост CMV DNA количествен PCR
  • При пациенти с понижен имунитет ( HIV, химиотерапия, трансплантирани, на биологична терапия при ревматоиден артрит или с подтиснат имунитет по друга причина), когато има наличие и на двата вида антитела. Обикновено цитомегалувирусът „спи“ в организма и не причинява вреди. При спад на имунитета, чести простудни заболявания, стресови ситуации, вирусът става активен.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна кръв от която се отделя плазма.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Откриване на вирусен товар в плазмата е показател за активна инфекция.

Често задавани въпроси

  • Има ли специфично лечение ? - Веднъж попаднал в ораганизма CMV остава доживот и не съществува средство за излекуване от вируса на вече заразен организъм. Ето защо лечението на една CMV инфекция е насочено към лечение на специфични симптоми възникнали, вследствие инфекцията и/или прилагане на антивирусни препарати. Целта на последните е да подтиснат вирусното делене (размножаване) и да подпомогнат преминаването на вируса от активна фаза към латентната фаза на вирусен покой, през която вируса не е в състояние да заразява и да уврежда телесните органи.
  • Лечение с ганцикловир (Ganciclovir) се използва при пациенти с подтисната имунна система и животозастрашаващо заболяване. Има данни, че лечението с ганцикловир може да предотврати загуба на слуха при деца с вродена ЦМВ инфекция. Поради факта че ганцикловир има сериозни странични ефекти, той е тестван само при деца с много тежка конгенитална ЦМВ инфекция. Родителите и лекарите трябва да преценят ползата и вредата от подобно лечение, преди да решат дали да го приложат на децата със симптоматична вродена ЦМВ инфекция. Ваксините все още са в изследователски стадий. Последни изследвания доказват, че приложението на CMV хиперимунен глобулин при бременни с първична CMV инфекция може да намали риска от вродено заболяване. Резултатите обаче все още не са потвърдени.

Внимание !!! Не прибягвайте към самолечение, без консултация с вашия лекар, поради сериозните странични действия на медикамента.

Информация за лекари

За повече информация вижте тук:cmv1-statia.doc

Информация за партьори

Изследването се работи всяка сряда. Минимално необходимо количество плазма - 0,5 ml. Пробата трябва да се вземе с EDTA плазма гел епруветка. Епреветката се центрофугира и не се отделя плазмата в друг носител. Да не се използва за други изследвания, поради опасност от контаминация. Когато се изследва амниотична течност или тъкан е възможно резултатите да са по-скоро за качествен тест (особено тъкан).

virus/cito_viral_load.txt · Последна промяна: 25.09.2017 12:19 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki