Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Next revision
Previous revision
virus:cito_viral_load [21.09.2017 16:56]
admin създадена
virus:cito_viral_load [25.09.2017 12:19] (текуща)
admin [Цитомегаловирус-ДНК вирусен товар]
Ред 1: Ред 1:
-====== Цитомегаловирус ДНК вирусен товар ======+====== Цитомегаловирус-ДНК вирусен товар ======
  
 +^LOINC ​ | 72493-0|
 +^Кратко наименование|CMV DNA quantitative |
 +^Пълно наименование на теста| Количествен тест за Цитомегаловирус-ДНК анализ |
 +^Мерни единици ​ |IU/ml|
 +^Методика ​ |количествена РТ-PCR реакция |
 +^Материал ​ |Плазма,​ амниотична течност,​ тъкан ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |Няма, по-добре сутрин на гладно ​ |
 +^Очаквани стойности ​ |Не се открива;​ количесвтен резултат в IU/ml |
 +^Чувствителност;​ LOD  |88 IU/ml |
 +===== Информация за пациенти =====
 +==== Същност на изследването ====
 +Изследва се количеството на  Цитомегаловирус в пробата. Цитомегаловирусът (Cytomegalovirus hominis ) се отнася към групата на херпесните вируси,​ която включва още херпес симплекс вирус 1 и 2, варицела-зостер вирус (който предизвиква херпес зостер или варицела) и вирусът на Ебщайн-Бар (който предизвиква инфекциозна мононуклеоза). Тези вируси имат характеристика на пожизнени инфекции - остават за цял живот в организма в „спящо” състояние. Инфекция с CMV, която първоначално може да се проявява с малко симптоми,​ винаги продължава с дълготрайно персистиране на вируса в клетките на организма,​ без да причинява някакви забележими увреди или клинични симптоми. Състояния на подтисната имунна система в резултат на лекарства или други заболявания могат да реактивират вируса от неговото латентно (скрито) състояние.
 +Цитомегаловирусът (CMV) е човешки ​ херпесен ​ вирус, който инфектира ​ между 20% и 50% от  общата популация,​ в зависимост от възрастта ,​етническата принадлежност и социално-икономическия статус.
 +Това изследване показава количеството вирусни частици с помоща на RT-PCR в пробата.Когато се изследва амниотична течност или тъкан, теста е по-скоро качествен.
 +==== Защо и кога се изследва?​ ====
 +  * При бременни жени. CMV е най-честата инфекция,​ водеща до спонтанен аборт, увреждане на плода и/или развитие на редица дефекти при новородени.Симптоми при вътреутробно инфектирани деца са микроцефалия;​ интрацеребрална калцификация,​хориоретинити,​ умствено изоставане,​жълтеница,​ тромбоцитопения,​ проблеми или загуба на зрение и слух. В последния случай аномалиите може да се проявят месеци или години след раждането. Важно е да се отбележи,​ че инфектиране на плода или новороденото може да се осъществи само при активна вирусна инфекция.Опасно е заразяването на майката по време на бременността,​ ако нe притежава имунитет( CMV IgG отрицателен и CMV IgM положителен )Последствията от CMV инфекция са различни и зависят от срока на бременността в който се случва инфектирането на плода. Ето защо е от изключителна важност да се извършват скринингови изследвания на всички бременни жени и да се определи времето на настъпване на инфекцията,​ т.е. да се разграничат конгенитална от перинатална инфекция.Когато се установи наличие на IgG и IgM антитела се налага диагностично уточняване за срока на инфекцията. В този случай се използва теста за **авидитет** а при необходимост **CMV DNA количествен PCR**
 +  * При пациенти с понижен имунитет ( HIV, химиотерапия,​ трансплантирани,​ на биологична терапия при ревматоиден артрит или с подтиснат имунитет по друга причина),​ когато има наличие и на двата вида антитела. Обикновено цитомегалувирусът „спи“ в организма и не причинява вреди. При спад на имунитета,​ чести простудни заболявания,​ стресови ситуации,​ вирусът става активен.
 +==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
 +Взима се **Венозна кръв** от която се отделя плазма.
 +==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
 +Откриване на вирусен товар в плазмата е показател за активна инфекция.
 +
 +==== Често задавани въпроси ====
 +  * Има ли специфично лечение ? - Веднъж попаднал в ораганизма CMV  остава доживот и не съществува средство за излекуване от вируса на вече заразен организъм. Ето защо лечението на една CMV инфекция е насочено към лечение на специфични симптоми възникнали,​ вследствие инфекцията и/или прилагане на антивирусни препарати. Целта на последните е да подтиснат вирусното делене (размножаване) и да подпомогнат преминаването на вируса от активна фаза към латентната фаза на вирусен покой, през която вируса не е в състояние да заразява и да уврежда телесните органи.
 +  * Лечение с ганцикловир (Ganciclovir) се използва при пациенти с подтисната имунна система и животозастрашаващо заболяване. Има данни, че лечението с ганцикловир може да предотврати загуба на слуха при деца с вродена ЦМВ инфекция. Поради факта че ганцикловир има сериозни странични ефекти,​ той е тестван само при деца с много тежка конгенитална ЦМВ инфекция. Родителите и лекарите трябва да преценят ползата и вредата от подобно лечение,​ преди да решат дали да го приложат на децата със симптоматична вродена ЦМВ инфекция. Ваксините все още са в изследователски стадий. Последни изследвания доказват,​ че приложението на CMV хиперимунен глобулин при бременни с първична CMV инфекция може да намали риска от вродено заболяване. Резултатите обаче все още не са потвърдени.
 +Внимание !!! Не прибягвайте към самолечение,​ без консултация с вашия лекар, поради сериозните странични действия на медикамента.
 +===== Информация за лекари =====
 +За повече информация вижте тук:​{{:​virus:​cmv1-statia.doc|}}
 +===== Информация за партьори =====
 +Изследването се работи всяка сряда. Минимално необходимо количество плазма - 0,5 ml. Пробата трябва да се вземе с  EDTA плазма гел епруветка. Епреветката се центрофугира и не се отделя плазмата в друг носител. Да не се използва за други изследвания,​ поради опасност от контаминация. Когато се изследва амниотична течност или тъкан е възможно резултатите да са по-скоро за качествен тест (особено тъкан).
 +
 +~~socialite~~
virus/cito_viral_load.1506002177.txt.gz · Последна промяна: 21.09.2017 16:56 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki