Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
virus:cito_viral_load [21.09.2017 17:35]
admin [Цитомегаловирус-ДНК вирусен товар]
virus:cito_viral_load [25.09.2017 12:19] (текуща)
admin [Цитомегаловирус-ДНК вирусен товар]
Ред 10: Ред 10:
 ^Условия за пробовземане |Няма, по-добре сутрин на гладно ​ | ^Условия за пробовземане |Няма, по-добре сутрин на гладно ​ |
 ^Очаквани стойности ​ |Не се открива;​ количесвтен резултат в IU/ml | ^Очаквани стойности ​ |Не се открива;​ количесвтен резултат в IU/ml |
-^Чувствителност;​ LOD  | |+^Чувствителност;​ LOD  |88 IU/ml |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
Ред 17: Ред 17:
 Това изследване показава количеството вирусни частици с помоща на RT-PCR в пробата.Когато се изследва амниотична течност или тъкан, теста е по-скоро качествен. Това изследване показава количеството вирусни частици с помоща на RT-PCR в пробата.Когато се изследва амниотична течност или тъкан, теста е по-скоро качествен.
 ==== Защо и кога се изследва?​ ==== ==== Защо и кога се изследва?​ ====
-  * При бременни жени. CMV е най-честата инфекция,​ водеща до спонтанен аборт, увреждане на плода и/или развитие на редица дефекти при новородени.Симптоми при вътреутробно инфектирани деца са микроцефалия;​ интрацеребрална калцификация,​хориоретинити,​ умствено изоставане,​жълтеница,​ тромбоцитопения,​ проблеми или загуба на зрение и слух. В последния случай аномалиите може да се проявят месеци или години след раждането. Важно е да се отбележи,​ че инфектиране на плода или новороденото може да се осъществи само при активна вирусна инфекция.Опасно е заразяването на майката по време на бременността,​ ако нe притежава имунитет( CMV IgG отрицателен и CMV IgM положителен )Последствията от CMV инфекция са различни и зависят от срока на бременността в който се случва инфектирането на плода. Ето защо е от изключителна важност да се извършват скринингови изследвания на всички бременни жени и да се определи времето на настъпване на инфекцията,​ т.е. да се разграничат конгенитална от перинатална инфекция.Когато се установи наличие на IgG и IgM антитела се налага диагностично уточняване за срока на инфекцията. В този случай с използва теста за **авидитет** ​и при необходимост **CMV DNA количествен PCR**+  * При бременни жени. CMV е най-честата инфекция,​ водеща до спонтанен аборт, увреждане на плода и/или развитие на редица дефекти при новородени.Симптоми при вътреутробно инфектирани деца са микроцефалия;​ интрацеребрална калцификация,​хориоретинити,​ умствено изоставане,​жълтеница,​ тромбоцитопения,​ проблеми или загуба на зрение и слух. В последния случай аномалиите може да се проявят месеци или години след раждането. Важно е да се отбележи,​ че инфектиране на плода или новороденото може да се осъществи само при активна вирусна инфекция.Опасно е заразяването на майката по време на бременността,​ ако нe притежава имунитет( CMV IgG отрицателен и CMV IgM положителен )Последствията от CMV инфекция са различни и зависят от срока на бременността в който се случва инфектирането на плода. Ето защо е от изключителна важност да се извършват скринингови изследвания на всички бременни жени и да се определи времето на настъпване на инфекцията,​ т.е. да се разграничат конгенитална от перинатална инфекция.Когато се установи наличие на IgG и IgM антитела се налага диагностично уточняване за срока на инфекцията. В този случай се използва теста за **авидитет** ​а при необходимост **CMV DNA количествен PCR**
   * При пациенти с понижен имунитет ( HIV, химиотерапия,​ трансплантирани,​ на биологична терапия при ревматоиден артрит или с подтиснат имунитет по друга причина),​ когато има наличие и на двата вида антитела. Обикновено цитомегалувирусът „спи“ в организма и не причинява вреди. При спад на имунитета,​ чести простудни заболявания,​ стресови ситуации,​ вирусът става активен.   * При пациенти с понижен имунитет ( HIV, химиотерапия,​ трансплантирани,​ на биологична терапия при ревматоиден артрит или с подтиснат имунитет по друга причина),​ когато има наличие и на двата вида антитела. Обикновено цитомегалувирусът „спи“ в организма и не причинява вреди. При спад на имунитета,​ чести простудни заболявания,​ стресови ситуации,​ вирусът става активен.
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
-Взима се **Венозна кръв** от която се отделя ​серум.+Взима се **Венозна кръв** от която се отделя ​плазма.
 ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ==== ==== Отклонение от нормалните (референтни) стойности ====
-^Инфекция с давност до 4 месеца ​ |<​15% ​нисък ​авидитет  | +Откриване на вирусен товар в плазмата е показател за активна ​инфекция.
-^Инфекция с давност между 3 и 6 месеца ​ | 15% до 25% умерен ​авидитет; сива зона +
-нфекция ​с давност над 6 и повече месеца | >25% висок авидитет|+
  
 ==== Често задавани въпроси ==== ==== Често задавани въпроси ====
 +  * Има ли специфично лечение ? - Веднъж попаднал в ораганизма CMV  остава доживот и не съществува средство за излекуване от вируса на вече заразен организъм. Ето защо лечението на една CMV инфекция е насочено към лечение на специфични симптоми възникнали,​ вследствие инфекцията и/или прилагане на антивирусни препарати. Целта на последните е да подтиснат вирусното делене (размножаване) и да подпомогнат преминаването на вируса от активна фаза към латентната фаза на вирусен покой, през която вируса не е в състояние да заразява и да уврежда телесните органи. 
 +  * Лечение с ганцикловир (Ganciclovir) се използва при пациенти с подтисната имунна система и животозастрашаващо заболяване. Има данни, че лечението с ганцикловир може да предотврати загуба на слуха при деца с вродена ЦМВ инфекция. Поради факта че ганцикловир има сериозни странични ефекти,​ той е тестван само при деца с много тежка конгенитална ЦМВ инфекция. Родителите и лекарите трябва да преценят ползата и вредата от подобно лечение,​ преди да решат дали да го приложат на децата със симптоматична вродена ЦМВ инфекция. Ваксините все още са в изследователски стадий. Последни изследвания доказват,​ че приложението на CMV хиперимунен глобулин при бременни с първична CMV инфекция може да намали риска от вродено заболяване. Резултатите обаче все още не са потвърдени. 
 +Внимание !!! Не прибягвайте към самолечение,​ без консултация с вашия лекар, поради сериозните странични действия на медикамента.
 ===== Информация за лекари ===== ===== Информация за лекари =====
-За повече информация вижте ту{{:​virus:​cmv_avidity.doc|}}:+За повече информация вижте тук:{{:virus:cmv1-statia.doc|}}
 ===== Информация за партьори ===== ===== Информация за партьори =====
-Изследванията се работят ежедневно. Минимално необходимо количество ​серум - 0,5 ml. Може да се работи и с хепаринова или ​EDTA плазма.+Изследването се работи всяка сряда. Минимално необходимо количество ​плазма - 0,5 ml. Пробата трябва ​да се вземе с  EDTA плазма гел епруветка. Епреветката се центрофугира и не се отделя ​плазмата в друг носител. Да не се използва за други изследвания, поради опасност от контаминация. Когато се изследва амниотична течност или тъкан е възможно резултатите да са по-скоро за качествен тест (особено тъкан). 
 + 
 +~~socialite~~
virus/cito_viral_load.1506004555.txt.gz · Последна промяна: 21.09.2017 17:35 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki