Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
virus:cito_viral_load [21.09.2017 17:52]
admin [Информация за партьори]
virus:cito_viral_load [25.09.2017 12:19] (текуща)
admin [Цитомегаловирус-ДНК вирусен товар]
Ред 10: Ред 10:
 ^Условия за пробовземане |Няма, по-добре сутрин на гладно ​ | ^Условия за пробовземане |Няма, по-добре сутрин на гладно ​ |
 ^Очаквани стойности ​ |Не се открива;​ количесвтен резултат в IU/ml | ^Очаквани стойности ​ |Не се открива;​ количесвтен резултат в IU/ml |
-^Чувствителност;​ LOD  | |+^Чувствителност;​ LOD  |88 IU/ml |
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
Ред 31: Ред 31:
 За повече информация вижте тук:​{{:​virus:​cmv1-statia.doc|}} За повече информация вижте тук:​{{:​virus:​cmv1-statia.doc|}}
 ===== Информация за партьори ===== ===== Информация за партьори =====
-Изследването се работи всяка сряда. Минимално необходимо количество плазма - 0,5 ml. Пробата трябва да се вземе с  EDTA плазма гел епруветка. Когато се амниотична течност или тъкан е възможно резултатите да са по-скоро за качествен тест (особено тъкан).+Изследването се работи всяка сряда. Минимално необходимо количество плазма - 0,5 ml. Пробата трябва да се вземе с  EDTA плазма гел епруветка. Епреветката се центрофугира и не се отделя плазмата в друг носител. Да не се използва за други изследвания,​ поради опасност от контаминация. Когато се изследва ​амниотична течност или тъкан е възможно резултатите да са по-скоро за качествен тест (особено тъкан). 
 + 
 +~~socialite~~
virus/cito_viral_load.1506005572.txt.gz · Последна промяна: 21.09.2017 17:52 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki