anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative

LOINC 94505-5
Кратко наименованиеanti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative
Пълно наименование на тестаanti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative (количествен)
Мерни единици AU/mL
Методика Хемилуминисценция
Други имена количествено определяне на IgG антитела към SARS-CoV-2
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма
Референтни стойности 12,0-15,0

Информация за пациенти

Същност на изследването

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори

virus/cov19q.txt · Последна промяна: 16.12.2020 11:57 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki