Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
virus:covid-19 [26.03.2020 12:00]
admin [Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация]
virus:covid-19 [02.04.2020 10:48] (текуща)
admin [Същност на изследването]
Ред 13: Ред 13:
  
 ===== Информация за пациенти ===== ===== Информация за пациенти =====
-Коронавирусите са РНК вируси с обвивка,​ които са широко разпространени сред хора, други бозайници и птици, и които причиняват респираторни,​ чревни,​ чернодробни и неврологични заболявания. Известно е, че седем вида коронавируси причиняват заболяване при хората. Четири вируса - 229E, OC43, NL63 и HKU1 - са разпространени и обикновено причиняват симптоми на обикновена настинка при имунокомпетентни индивиди.Другите три щама – коронавирусът на тежкия остър респираторен синдром (SARS-CoV), коронавирусът на близкоизточния респираторен синдром (MERS-CoV) и Новият коронавирус от 2019 г. (COVID-19) ​са зоонозни по произход и понякога са свързани с фатално заболяване. IgG и IgM антителата срещу Новия коронавирус от 2019 г. могат да бъдат открити още 2-3 седмици след експозицията. IgG остават положителни,​ но нивото на антителата спада с течение на времето.+Коронавирусите са РНК вируси с обвивка,​ които са широко разпространени сред хора, други бозайници и птици, и които причиняват респираторни,​ чревни,​ чернодробни и неврологични заболявания. Известно е, че седем вида коронавируси причиняват заболяване при хората. Четири вируса - 229E, OC43, NL63 и HKU1 - са разпространени и обикновено причиняват симптоми на обикновена настинка при имунокомпетентни индивиди. Другите три щама – коронавирусът на тежкия остър респираторен синдром (SARS-CoV), коронавирусът на близкоизточния респираторен синдром (MERS-CoV) и новият коронавирус от 2019 г. (COVID-19) са зоонозни по произход и понякога са свързани с фатално заболяване. IgG и IgM антителата срещу Новия коронавирус от 2019 г. могат да бъдат открити още 2-3 седмици след експозицията. IgG остават положителни,​ но нивото на антителата спада с течение на времето. 
 +==== Същност на изследването ==== 
 + 
 +Взима се венозна кръв. Изследването може да се извърши от цяла кръв, серум или плазма. Материал за този тест се взима през целия ден. 
 +Изследването представлява имунохроматографски тест за бързо, качествено и диференциално откриване на IgG и IgM антитела към Новия коронавирус от 2019 г. при хора. Този тест дава само предварителен резултат. Резултата се изписва като //​положителен//​ или //​отрицателен//​ за IgG и IgM антитела.  
 +Всяка проба, реагирала при този бърз тест за COVID-19 IgG/IgM, трябва да бъде потвърдена с алтернативен метод (методи) за изследване и клиничните находки. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Информация за лекари ===== 
 ==== Същност на изследването ==== ==== Същност на изследването ====
  
 Касетата за бърз тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/​серум/​плазма) представлява имунохроматографски тест в твърда фаза за бързо, качествено и диференциално откриване на IgG и IgM антитела към Новия коронавирус от 2019 г. в цяла кръв, серум или плазма от хора. Този тест дава само предварителен резултат. Следователно всяка проба, реагирала при касетата за бърз тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/​серум/​плазма),​ трябва да бъде потвърдена с алтернативен метод (методи) за изследване и клиничните находки. Касетата за бърз тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/​серум/​плазма) представлява имунохроматографски тест в твърда фаза за бързо, качествено и диференциално откриване на IgG и IgM антитела към Новия коронавирус от 2019 г. в цяла кръв, серум или плазма от хора. Този тест дава само предварителен резултат. Следователно всяка проба, реагирала при касетата за бърз тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/​серум/​плазма),​ трябва да бъде потвърдена с алтернативен метод (методи) за изследване и клиничните находки.
  
-==== Защо и кога се изследва?​ ==== +За повече ​информацията относно интерпретиране на резултати може да прочетете тази публикация - [[http://​cibalab.com/​wp/​%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/?​preview_id=843&​preview_nonce=320ef7c940&​preview=true|цъкни тук]] 
-Материал за този тест се взима през целия ​ден.+
 ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ==== ==== Условия за взимане на материал,​ подготовка и манипулация ====
  
   - Касетата за бърз тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/​серум/​плазма) може да се използва с цяла кръв, серум или плазма.   - Касетата за бърз тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/​серум/​плазма) може да се използва с цяла кръв, серум или плазма.
   - Отделете серума или плазмата от кръв възможно най-скоро,​ за да избегнете хемолиза. Използвайте само чисти, нехемолизирани проби.   - Отделете серума или плазмата от кръв възможно най-скоро,​ за да избегнете хемолиза. Използвайте само чисти, нехемолизирани проби.
-  - Изследването трябва да се извърши веднага след вземането на пробата. Не оставяйте пробите на стайна температура за продължителни периоди. Пробите от серум и плазма могат да се съхраняват при 2-8°C до 3 дни. За дългосрочно съхранение пробите трябва да се държат под -20°C. Цялата кръв, взета чрез венепункция,​ трябва да се съхранява при 2-8°C, ако тестът ще бъде извършен в рамките на 2 дни след вземането. Не замразявайте проби от цяла кръв. Цялата кръв, взета чрез убождане на пръста,​ трябва да се изследва незабавно.+  - Изследването трябва да се извърши веднага след вземането на пробата. Не оставяйте пробите на стайна температура за продължителни периоди. Пробите от серум и плазма могат да се съхраняват при 2 до 8°C до 3 дни. За дългосрочно съхранение пробите трябва да се държат под -20°C. Цялата кръв, взета чрез венепункция,​ трябва да се съхранява при 2 до 8°C, ако тестът ще бъде извършен в рамките на 2 дни след вземането. Не замразявайте проби от цяла кръв. Цялата кръв, взета чрез убождане на пръста,​ трябва да се изследва незабавно.
   - Доведете пробите до стайна температура преди изследването. Замразените проби трябва да бъдат напълно размразени и разбъркани добре преди изследването. Пробите не трябва да се замразяват и размразяват многократно.   - Доведете пробите до стайна температура преди изследването. Замразените проби трябва да бъдат напълно размразени и разбъркани добре преди изследването. Пробите не трябва да се замразяват и размразяват многократно.
   - Ако проби трябва да се изпращат,​ те трябва да бъдат опаковани в съответствие с местните разпоредби,​ отнасящи се до транспортиране на етиологични агенти.   - Ако проби трябва да се изпращат,​ те трябва да бъдат опаковани в съответствие с местните разпоредби,​ отнасящи се до транспортиране на етиологични агенти.
  
 +==== Клинични характеристики - информация от производителя! ====
 +Бързият тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/​серум/​плазма) е оценен с 113 кръвни проби, получени от пациенти,​ проявяващи пневмония или респираторни симптоми. Резултатите са сравнени с RT-PCR или клинична диагноза (включително компютърна томография на гръден кош и клинични признаци и т.н.) от "​Диагностика и лечение на нова коронавирусна пневмония"​.
  
-Клинични характеристики +**По отношение на теста за IgM резултатите спрямо RT-PCR:**
-Бързият тест за COVID-19 IgG/IgM (цяла кръв/​серум/​плазма) беше оценен с 113 кръвни проби, получени от пациенти,​ проявяващи пневмония или респираторни симптоми. Резултатите бяха сравнени с RT-PCR или клинична диагноза (включително компютърна томография на гръден кош и клинични признаци и т.н.) от "​Диагностика и лечение на нова коронавирусна пневмония"​. +
-По отношение на теста за IgM резултатите спрямо RT-PCR.+
  
 {{:​virus:​e8202.5_dp_r_covid-19_igg-igm_rapid_test_cassette_insert_защитен_изглед_-_word_25.3.2020_г._110745.jpg?​500|}} {{:​virus:​e8202.5_dp_r_covid-19_igg-igm_rapid_test_cassette_insert_защитен_изглед_-_word_25.3.2020_г._110745.jpg?​500|}}
  
-По отношение на теста за IgG отчетохме процента положителни проби на 36-те от 113 пациенти през периода на възстановяване от заболяването.+**По отношение на теста за IgG отчетохме процента положителни проби на 36-те от 113 пациенти през периода на възстановяване от заболяването:**
  
 {{:​virus:​e8202.5_dp_r_covid-19_igg-igm_rapid_test_cassette_insert_защитен_изглед_-_word_25.3.2020_г._110745-001.jpg?​500|}} {{:​virus:​e8202.5_dp_r_covid-19_igg-igm_rapid_test_cassette_insert_защитен_изглед_-_word_25.3.2020_г._110745-001.jpg?​500|}}
Ред 42: Ред 56:
   * Чувствителността на теста за IgG е 97,2% (35/36) през периода на възстановяване от заболяването,​ а специфичността е 100% (14/14).   * Чувствителността на теста за IgG е 97,2% (35/36) през периода на възстановяване от заболяването,​ а специфичността е 100% (14/14).
  
-===== Информация за лекари ===== 
  
virus/covid-19.1585216835.txt.gz · Последна промяна: 26.03.2020 12:00 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki