Cibalab » virus » ebv

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
virus:ebv [09.10.2012 14:30]
admin създадена
virus:ebv [16.04.2015 14:51] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
 ====== Епщайн Бар Вирус - EBV ====== ====== Епщайн Бар Вирус - EBV ======
-(херпес тип 4) – найестия причинител на инфекциозната мононуклеоза. Причинява още хепатитлимфаденит,​ назофаренгиален карцином, ​лимфоми ​и инфекции при HIV позитивни пациенти. Заразяването става по въздушно-капков път. Вирусът на EBV e известен още като „болест на целувката“. Инкубационен период – 20 дни.+Епщайн-Бар вирусът (EBV) е широко разпространен човешки гама-херпесен вирус ​(херпес тип 4), който е етиологичен агент на инфекциозната мононуклеоза, както ​и на широк спектър ​епителио и лимфопролиферативни заболявания – лимфаденит, hairy leukoplakia,​ болест на Ходжкин,​ неходжкинов лимфом, назофарингеален карцином, ​карцином на стомаха ​и др. Причинява и хепатит. Заразяването става по въздушно-капков път. Вирусът на EBV e известен още като „болест на целувката“. Инкубационен период – 20 дни
 + 
 +Диагностицирането на EBV инфекцията се извършва посредством ​ : 
 + 
 +  * серологични тестове 
 +  * потвърдителни тестове(Блот тестове) 
 +  * PCR тестове 
 +  * биохимични тестове за оценка на чернодробна функция. 
 + 
 +Диагностиката на инфекцията с EBV обикновено се базира на определяне на серологичния статус и клиничната манифестация. Серологичното изследване се счита за златен стандарт за разграничаване на остра от отминала EVB инфекция при имунокомпетентни пациенти. При имуносупресирани пациенти,​ обаче, има недостатъчен хуморален отговор срещу EBV, поради което серологичното изследване не е надежден маркер за определяне на клиничния статус. При тези пациенти директното детектиране на вирусната нуклеинова киселина е по-подходящо за определяне на клинично значима ЕБВ инфекция
  
 Изследват се следните маркери:​ Изследват се следните маркери:​
Ред 9: Ред 18:
   * EBV ЕА IgG (Епщайн Бар Вирус Ранен(early) антиген) – изследва се при съмнение за рецидив (възобновяване) на инфекцията.   * EBV ЕА IgG (Епщайн Бар Вирус Ранен(early) антиген) – изследва се при съмнение за рецидив (възобновяване) на инфекцията.
   * EBNA IgG (Епщайн Бар Вирус Нуклеарен антиген) – изследва се при необходимост от разграничаване на остра от хронична инфекция.   * EBNA IgG (Епщайн Бар Вирус Нуклеарен антиген) – изследва се при необходимост от разграничаване на остра от хронична инфекция.
 +  * Количествено определяне на EBV вирусната ДНК ​ - извършва се с real time PCR и полученият резултат отразява EBV вирусния товар в копия/​мл.
 +
 +
virus/ebv.1349782214.txt.gz · Последна промяна: 18.03.2015 15:27 (външна редакция)
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki