Cibalab » virus » ebv

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
virus:ebv [16.04.2015 14:50]
admin
virus:ebv [16.04.2015 14:51] (текуща)
admin
Ред 9: Ред 9:
   * биохимични тестове за оценка на чернодробна функция.   * биохимични тестове за оценка на чернодробна функция.
  
-Диагностиката на инфекцията с EBV обикновено се базира на определяне на серологичния статус и клиничната манифестация. Серологичното изследване се счита за златен стандарт за разграничаване на остра от отминала EVB инфекция при имунокомпетентни пациенти.При имуносупресирани пациенти,​ обаче, има недостатъчен хуморален отговор срещу EBV, поради което серологичното изследване не е надежден маркер за определяне на клиничния статус. При тези пациенти директното детектиране на вирусната нуклеинова киселина е по-подходящо за определяне на клинично значима ЕБВ инфекция. ​+Диагностиката на инфекцията с EBV обикновено се базира на определяне на серологичния статус и клиничната манифестация. Серологичното изследване се счита за златен стандарт за разграничаване на остра от отминала EVB инфекция при имунокомпетентни пациенти. При имуносупресирани пациенти,​ обаче, има недостатъчен хуморален отговор срещу EBV, поради което серологичното изследване не е надежден маркер за определяне на клиничния статус. При тези пациенти директното детектиране на вирусната нуклеинова киселина е по-подходящо за определяне на клинично значима ЕБВ инфекция. ​
  
 Изследват се следните маркери:​ Изследват се следните маркери:​
virus/ebv.txt · Последна промяна: 16.04.2015 14:51 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki