Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:ebv_ea_igg [10.06.2019 09:56] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Епщайн Бар Вирус - EBV EA IgG ======
  
 +^LOINC ​ |56598-6 ​ |
 +^Кратко наименование|EBV EA IgG  |
 +^Пълно наименование на теста|определяне на IgG антитела срещу Early Antigen (EA) срещу причинителя на инфекциозна мононуклеоза (Епщайн-Бар вирус) |
 +^Мерни единици ​ |Ratio; полуколичествен метод ​ |
 +^Методика ​ |имуноензимен тест (ELISA) ​ |
 +^Други имена ​ |anti-EBV EA IgG enzyme immunoassay |
 +^Материал ​ |Серум или плазма ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ |
 +^Референтни стойности ​ |<0.9 отрицателен,​ 0.9-1.1 граничен,​ >1.1 положителен ​  |
 +
 +Епщайн-Бар вирусът (EBV) е широко разпространен човешки гама-херпесен вирус (херпес тип 4), който е етиологичен агент на инфекциозната мононуклеоза,​ както и на широк спектър епителио и лимфопролиферативни заболявания – лимфаденит,​ hairy leukoplakia,​ болест на Ходжкин,​ неходжкинов лимфом,​ назофарингеален карцином,​ карцином на стомаха и др. Причинява и хепатит. Заразяването става по въздушно-капков път. Вирусът на EBV e известен още като „болест на целувката“. Инкубационен период – 20 дни.
 +
 +Диагностицирането на EBV инфекцията се извършва посредством ​ :
 +
 +  * серологични тестове
 +  * потвърдителни тестове(Блот тестове)
 +  * PCR тестове
 +  * биохимични тестове за оценка на чернодробна функция.
 +
 +Диагностиката на инфекцията с EBV обикновено се базира на определяне на серологичния статус и клиничната манифестация. Серологичното изследване се счита за златен стандарт за разграничаване на остра от отминала EVB инфекция при имунокомпетентни пациенти. При имуносупресирани пациенти,​ обаче, има недостатъчен хуморален отговор срещу EBV, поради което серологичното изследване не е надежден маркер за определяне на клиничния статус. При тези пациенти директното детектиране на вирусната нуклеинова киселина е по-подходящо за определяне на клинично значима ЕБВ инфекция. ​
 +
 +Изследват се следните маркери:​
 +
 +  * EBV VCA IgM (Епщайн Бар Вирус Вирус Капсиден Антиген) – основен маркер. Показва остра инфекция. Назначава се при съмнение за мононуклеоза. Доказва се до 2 месеца от началото на заболяването.
 +  * EBV VCA IgG (Епщайн Бар Вирус Вирус Капсиден Антиген) – показва прекарана инфекция. Тези антитела остават в организма цял живот.
 +  * EBV ЕА IgM (Епщайн Бар Вирус Ранен(early) антиген) – доказват се основно при остра инфекция за период от 2-3седмици.
 +  * EBV ЕА IgG (Епщайн Бар Вирус Ранен(early) антиген) – изследва се при съмнение за рецидив (възобновяване) на инфекцията.
 +  * EBNA IgG (Епщайн Бар Вирус Нуклеарен антиген) – изследва се при необходимост от разграничаване на остра от хронична инфекция.
 +  * Количествено определяне на EBV вирусната ДНК ​ - извършва се с real time PCR и полученият резултат отразява EBV вирусния товар в копия/​мл.
virus/ebv_ea_igg.txt · Последна промяна: 10.06.2019 09:56 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki