Изследване за грип А и В

LOINC 72356-9
Кратко наименованиеИзследване за грип А и В
Пълно наименование на тестаопределяне наличие на антигени срещу грипни вируси тип А и В
Мерни единици качествен метод
Методика имунохроматографски тест (ICA)
Други имена бърз тест за присъствие на антигени на грипни вируси тип А и/или В; Influenza A/B rapid test
Материал гърлен секрет
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности отрицателен; положителен
virus/grip_a_b.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:35 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki