Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

virus:grip_a_b [10.06.2019 14:35] (текуща)
admin създадена
Ред 1: Ред 1:
 +====== Изследване за грип А и В ======
  
 +^LOINC ​ |72356-9 |
 +^Кратко наименование|Изследване за грип А и В  |
 +^Пълно наименование на теста|определяне наличие на антигени срещу грипни вируси тип А и В |
 +^Мерни единици ​ |качествен метод |
 +^Методика ​ |имунохроматографски тест (ICA)  |
 +^Други имена ​ |бърз тест за присъствие на антигени на грипни вируси тип А и/или В; Influenza A/B rapid test|
 +^Материал ​ |гърлен секрет ​ |
 +^Условия за транспорт и стабилност ​ |2-8º C, до 24 часа |
 +^Условия за пробовземане |няма специфични ​ |
 +^Референтни стойности ​ |отрицателен;​ положителен ​  |
virus/grip_a_b.txt · Последна промяна: 10.06.2019 14:35 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki