Хепатит А

Изследването за Хепатит А се извършва чрез измерване на антитела (имунния отговор) срещу Хепатит А - клас IgG и IgM.

  1. Анти-хепатит А антитела-IgG са показателни за прекарана инфекция и се откриват до края на живота. Те имат протективен характер и е невъзможна повторна инфекция. Те също така се откриват и при имунизирани пациенти.
  2. Анти-хепатит А антитела-IgM са маркер за прясна инфекция. Правилно е да се изследват и чернодробните ензими (АсАТ, АлАТ и Гама ГТ), билирубин и урина-общо химично изследване.

Скоро след имунизация е възможно да се открият ниско титърни IgM антитела които са бързопреходни.

При този тип анализи са възможни т. нар, кръстосани реакции, които дават фалшиво положителни резултати. Затова изследването и на чернодробните ензими , билирубина и урината помага за изясняване на диагнозата.

virus/hep_a.txt · Последна промяна: 09.10.2012 14:25 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki